پولیس کابل از وقوع یک انفجار در حوزه چهارم شهر کابل خبر داده است.

این انفجار حوالی ساعت 1:30 بعدازظهر در مقابل دروازه هوتل قصر نوین در منطقه خیرخانه شهر کابل روی داده است.

رسانه ها گزارش داده اند که انفجار در چهارراهی لب جر خیرخانه زمانی روی داد که هواداران عطامحمد نور، والی بلخ در حال بیرون شدن از یک گردهمایی در این هوتل بودند.

گزارش شده که این انفجار تلفاتی هم در پی داشته اما از آمار دقیق تلفات جزییاتی در دست نیست.

تاکنون چگونگی این انفجار مشخص نشده و هیچ گروهی مسوولیت آن را برعهده نگرفته است.

این خبر تکمیل خواهد شد.