نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان می‌گوید که مهم‌ترین ماموریت کاری او در این کشور، تلاش برای تامین صلح است.

رولاند کوبیا که به تازگی به عنوان نماینده ویژه اتحادیه‌ی اروپا برای افغانستان تعیین شده است، امروز پنج شنبه در یک کنفرانس خبری در مرکز رسانه‌های حکومت، تامین صلح در این کشور را ماموریت اصلی خود و اتحادیه اروپا دانست و گفت که با کمک کشورهای منطقه در این زمینه تلاش خواهد کرد.

به گفته‌ی آقای کوبیا برخی کشورها در منطقه می‌خواهند روی صلح در افغانستان کار کنند و او در تلاش است تا برای دست یافتن به اجماع منطقه‌یی به هدف تامین صلح، با این کشورها از نزدیک کار کند.

نماینده‌ی ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته که با تمام کشورهای منطقه و همسایه‌های افغانستان درباره‌ی این که چگونه می‌توان به تامین صلح در افغانستان کمک کرد، کار می‌کند.

roland
رولاند کوبیا به تازگی به عنوان نماینده ویژه اتحادیه‌ی اروپا برای افغانستان تعیین شده است

مبارزه با تروریزم

رولاند کوبیا هم‌چنان بر ضرورت مبارزه با تروریزم و مواد مخدر در افغانستان اشاره کرده و گفته است که با کشورهای منطقه و جهان در این راستا کار خواهد کرد.

حمایت از پروسه صلح به رهبری افغان‌ها

نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته که از پروسه‌ی صلح به رهبری افغانستان حمایت خواهد کرد. او افزود که ادامه‌ی پروسه‌ی صلح، اتحادیه اروپا را نیز در استراتژی تازه‌اش برای تامین صلح در افغانستان کمک خواهد کرد.

تا ماه اکتوبر سال جاری میلادی، اتحادیه اروپا در افغانستان تنها یک سفیر داشت، اما از این پس آقای کوبیا در کنار آقای پیری مایدون، سفیر این اتحادیه در افغانستان کار می کند. او دلیل گماشتنش در این سمت را افزایش توجه اتحادیه‌ی اروپا به افغانستان به ویژه در زمینه‌ی تامین صلح می داند.

آقای کوبیا پیش از این به عنوان نخستین سفیر اتحادیه‌ی اروپا در میانمار و سفیر اتحادیه‌ی اروپا در آذربایجان کار کرده است.