مرکز عدلی وقضایی مبارزه با فساد اداری افغانستان، از اتمام بررسی‌های 28 پروند از مجموع 274 پرونده ای که از آغاز فعالیت این مرکز  تا کنون به آن مراجعت شده، خبر داده است.

جمشید رسولی، سخن‌گوی دادستانی کل افغانستان امروز در یک نشست خبری درکابل گفت که تاهنوز در بخش ملکی دادستانی اختصاصی مبارزه با جرایم سنگین فساداداری مسوولیت چهارتن به حالت تعلیق در آمده است. آقای رسولی هم‌چنان اظهار داشت که در دادستانی ویژه مرکز عدلی و قضایی 64 پرونده زیر بررسی قرار دارد.

سخن‌گوی دادستانی کل افغانستان از ممنوع الخروجی 16 غیرنظامی خبر داد و افزود که ” 216 پرونده از مجموع 274 پرونده مرکز عدلی وقضایی مربوط کارمندان غیرنظامی است.”

آقای رسولی در این نشست هم چنان یادآوری کرد که در بخش نظامی سارنوالی اختصاصی مبارزه با فساد 19 نفر را ممنوع الخروج کرده و مسولیت های شش تن دیگر را به حالت تعلیق در آورده است.

سخن‌گوی دادستانی کل افغانستان افزود که 58 پرونده نظامیان توسط مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری دریافت شده که 9 پرونده آن به دادگاه سپرده شده است.

سخن‌گوی دادستانی کل همچنان از اتمام بررسی 7 پرونده جرایم سنگین تا ده روز آینده خبرداده است.

براساس اظهارات آقای رسولی “در دادستانی اختصاصی مبارزه با فساد از حیف و میل بیش از 741 میلیون افغانی و بیش از 4 میلیون دالر جلوگیری شده است.”

آقای رسولی در این نشست هم‌چنان گفت که “در سال 1395 از طرف دادستانی 421 قضیه ناشی از فساد اداری تکمیل و 148 قضیه محول محکمه، 33 قضیه بنا به عدم دلایل لازم رد شده است.”

سخن‌گوی دادستانی کل افغانستان افزود که از این میان 35 پرونده مربوط وزارت دفاع و 148 پرونده مربوط وزارت داخله می شود.