سرور سروش

کشته و زخمی شدن بیش از 40 نیروی مردمی و دولتی؛ دامنه ناآرامی ها در ولایت دایکندی چگونه است؟

ولایت دایکندی در ماه های اخیر گواه نبردهای سنگین میان نظامیان و جنگجویان طالبان بوده است. از حدود نزدیک دو ماه به این طرف جنگ و درگیری در ولسوالی پاتو…