مهاجمان مسلح به شفاخانه نظامی سردار محمد داوود خان ( چهار صد بستر) در منطقه وزیر اکبرخان حمله کرده اند.

گفته شده است که این مهاجمان توانسته اند وارد ساختمان اصلی این شفاخانه شوند و حالا نیز درگیری میان نیروهای امنیتی و مهاجمان ادامه دارد.

این حمله حوالی ساعت 9 صبح امروز، با انفجاری در یکی از دروازه های ورودی این شفاخانه آغاز شده است. سپس، مهاجمان مسلح خود را به ساختمان اصلی این شفاخانه رسانده اند.

شفاخانه سردار محمد داوود خان که به چهارصد بستر نیز معروف است، شفاخانه ای نظامی و برای درمان نیروهای امنیتی افغانستان است. این شفاخانه در نزدیکی سفارت آمریکا قرار دارد.

تاکنون در مورد میزان تلفات این حمله تروریستی، جزییاتی ارایه نشده است.