جریان های سیاسی امروز در خیمه لویه جرگه دور هم آمدند تا از 26 دلو سالروز خروج شوروی از افغانستان تجلیل کنند.

شورای حراست و ثبات، شورای احزاب جهادی و ملی به همراه جریان سیاسی جبهه ملی نوین افغانستان و دیگر شخصیت های جهادی و هم چنین با حضور داکتر عبدالله رییس اجرایی افغانستان در کنار پرداختن به تجلیل از این روز، به مشکلات و چالش هایی که اکنون در برابر حکومت افغانستان وجود دارد نیز پرداخته و به صورت جدی خواهان آوردن اصلاحات در زمینه های مختلف شدند.

در مقابل، داکتر عبدالله رییس اجرایی افغانستان نیز، بر ضرورت وحدت و همکاری جریان ها و شخصیت های سیاسی در کنار دولت برای عبور از چالش های پیش رو اشاره داشت.

چالش در برابر تداوم نظام

یونس قانونی معاون اول پیشین ریاست جمهوری و از شخصیت های جهادی در افغانستان، جنگ با تروریزم را صفحه دیگری از تاریخ این کشور دانست و گفت که افغانستان در جنگی اعلام ناشده از سوی سازمان های مخفی و استخبارات منطقه قرار دارد. قانونی نیروهای مسلح افغانستان را افتخار این کشور خواند و بر حمایت قاطع از سربازان کشور در راه مبارزه با تروریزم تاکید کرد.

qanuni
یونس قانونی گفت که بدون ایجاد اصلاحات، دوام نظام با چالش روبرو خواهد شد

او بار دیگر به ضرورت اصلاحات در حکومت افغانستان تاکید کرد و هشدار داد که در صورت بی توجهی در آوردن اصلاحات، بقای نظام با چالش مواجه می شود.

قانونی افزود “در دو و نیم سالی که از عمر حکومت وحدت ملی می گذرد همواره بر ضرورت اصلاحات تاکید کردیم اما تاکنون شنیده نشده است. بار دیگر می گویم که دوام نظام بستگی به اصلاحات دارد و بدون ایجاد اصلاحات، دوام نظام با چالش روبرو خواهد شد.”

او ساختارهای امنیتی، حکومت داری و انتخابات را نیازمند جدی برای آوردن اصلاحات دانست و گفت که تقویم برگزاری انتخابات هر چه زودتر باید مشخص شود.

ضعف در حکومت داری خوب

انورالحق احدی رییس جریان سیاسی جبهه ملی نوین افغانستان نیز در این برنامه با انتقاد از شرایط امنیتی، اقتصادی و حکومت داری، بر ضرورت ایجاد اصلاحات در بخش های مختلف اشاره کرد.

انورالحق احدی بزرگ ترین ضعف حکومت وحدت ملی را ضعف در حکومت داری خوب دانست.

Anwarulhaq Ahadi
انورالحق احدی بزرگ ترین ضعف حکومت وحدت ملی را ضعف در حکومت داری خوب دانست

رییس جبهه ملی نوین افغانستان نیز بر ضرورت آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان تاکید کرد و گفت که ترس این را دارد که با نیامدن اصلاحات در سیستم انتخاباتی، مشکلاتی بیشتری در این زمینه در انتخابات های پیش رو ایجاد گردد.

حمایت از روند صلح

عبدالهادی ارغندیوال رییس یکی از شاخه های اصلی حزب اسلامی گفت که افغانستان در مرحله حساس و تاریخی قرار دارد.

ارغندیوال با اشاره به توافق نامه صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار گفت که از این اقدام حکومت برای رسیدن به صلح حمایت می کند چرا که رسیدن به صلح، تنها راه نجات افغانستان است.

Arghandiwal
آقای ارغندیوال گفت که صلح، تنها راه نجات افغانستان است

او هم چنین افزود که برای نجات افغانستان و تامین امنیت، نیاز است  تا علاوه بر حزب اسلامی با تمامی گروه های مخالف مسلح دیگر نیز مذاکرات صلح انجام شود.

نظام پارلمانی 

داکتر عبدالله رییس اجرایی افغانستان با اشاره به گرد هم آمدن جریان های بزرگ سیاسی در این برنامه گفت که بدون اتحاد و همدلی مردم و جریان های بزرگ سیاسی، دولت افغانستان به تنهایی موفق به حل مشکلات نخواهد شد.

رییس اجرایی افغانستان در سخنانش باز هم بر ضرورت تغییر نظام سیاسی در افغانستان از ریاستی به پارلمانی تاکید کرد.  او افزود تجربه نشان داده است که نظام پارلمانی در کشوری با ویژگی های افغانستان، می تواند بهترین راه برای مشارکت و وحدت ملی باشد.

رییس اجرایی افغانستان در کنفرانس مطبوعاتی امروز: پاکستان خانه اصلی طالبان است
داکتر عبدالله باز هم بر تغییر نظام سیاسی تاکید کرد

او تاکید کرد که تغییر نظام سیاسی به معنای تجزیه افغانستان نیست بل که به گفته او، برای مشارکت همه اقشار جامعه در قدرت است. 

پایان یک سیاست

عبدالرب رسول سیاف از رهبران پر نفوذ جهادی افغانستان از حکومت این کشور خواست تا به مجاهدین توجه بیشتری داشته باشد. او گفت “توصیه من به حکومت این است که به مجاهدین توجه نمایند و به آنها ارزش قایل شوند.”

آقای سیاف با حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان از حکومت خواست که به سیاست حاشیه نشین ساختن نیروهای جهادی در سطح فرماندهان نیروهای امنیتی این کشور پایان دهد. او افزود که “غیرسیاسی ساختن نیروهای نظامی، به معنای غیرجهادی ساختن این نیروها نیست.”

نه به براندازی

آقای سیاف همچنین با اشاره به ضعف های حکومت وحدت ملی گفت که با وجود این چالش ها، طرفدار سقوط نظام نیست و این را به خیر افغانستان نمی داند.

Abdulrab Rasool Sayaf
آقای سیاف گفت که کسی در صدد براندازی نظام نیست

این رهبر پرنفوذ جهادی می گوید موجودیت نظام نیم بند و ضعیف را به کشوری بدون حکومت ترجیح می دهد اما از حکومت افغانستان می خواهد که در راستای رفع نقاط ضعف و چالش های موجود به صورت جدی تلاش کند. او هم چنین به روسیه هشدار داد که از دخالت دوباره در امور افغانستان خود داری کند. آقای سیاف با اشاره به این کشور افزود ” یک بار با دخالت در افغانستان اتحادتان شکست، پس در جای تان بنشینید. اگر خیرتان به ما نمی رسد شر هم نرسانید.”

آقای سیاف گفت که “به تمامی همسایه های خود می گوییم که از مداخله در امور افغانستان خود داری کنند و به مصیبت های مردم افغانستان خوش نباشند، چرا که در غیر این صورت خودشان نیز به آن دچار خواهند شد.”