کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت بیجاشدگان جنگ زده افغان در یک ماه گذشته، اعلام داشته که صد ها تن غیر نظامی در ولایات قندوز، ارزگان و هلمند کشته و زخمی شده اند.

این کمیسیون با نشر اعلامیه ای گفته است که در قندوز مجموعا 306 غیرنظامی کشته و زخمی شده اند. شاید این آمار نهایی نباشد و در روزهای آینده بیم از آن می رود که این آمار  افزایش یابد.

علاوه بر این در اعلامیه کمیسیون حقوق بشر آمده که حدود یک صد غیرنظامی در جنگ های ارزگان در یک ماه گذشته کشته شده و صدها تن دیگر زخمی شده اند.

در هلمند نیز کمیسیون حقوق بشر از کشته شدن یازده غیرنظامی خبر داده و اعلام داشته که حدود 166 تن در این جنگ که تا کنون ادامه دارد، زخم برداشته اند.

Helmand
جنگ ها در شهر قندوز بیش از ده هزار بی جا شده و سیصد غیرنظامی کشته و زخمی بر جای گذاشته است

علاوه بر این، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در کنار نهادهای دیگر از وضعیت جنگ زدگان اخیر ابراز نگرانی کرده است.

در اعلامیه این کمیسیون میزان بی جاشدگان ناشی از جنگ قندوز حدود 10 هزار تن اعلام شده که این رقم از سوی برخی از نهادهای دیگر تا مرز 30 هزار تن گزارش شده است.

کمیسیون حقوق بشر اما آمار جنگ زدگان بی جا شده ارزگان را  30 هزار تن اعلام داشته و گفته است که 6 هزار تن دیگر از هلمند بی جا شده اند.

این آمارهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از وضعیت شهروندان غیرنظامی بی جا شده افغان و میزان کشته و زخمی ها تازه ترین گزارش از میزان تلفات جنگ های اخیر ولایات شمالی و جنوبی می باشد.

گزراش ها در باره میزان تلفات و بی جاشدگان جنگ زده در حالی نشر شده که جنگ تا کنون در ولایات قندوز، بغلان، هلمند و اکنون فراه ادامه دارد.

kunduz-refugees
سی هزار تن از شهروندان ارزگان در طول یک ماه گذشته از مناطق شان بی جا شده اند

با آن که نیروهای امنیتی افغان از بهبود وضعیت در شهر قندوز خبر داده اند و در عین حال گزارش های از حضور نیروهای تازه نفس در بغلان و هلمند گزارش شده، اما طالبان در روز های گذشته حملات شدیدی را بر حوزات دو و سه لشکرگاه مرکز ولایت هلمند انجام داده و در عین حال مرکز شهر فراه را نیز زیر فشار قرار داده اند.

با این حال، این گروه تا به حال نتوانسته که مراکز این شهر ها را به صورت کامل سقوط دهد.