شماری از فعالان مدنی از سازمان ملل می‌خواهند تا نام گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از فهرست سیاه این سازمان برداشته نشود. این فعالان نهاد های مدنی با عنوان جنبش دادخواهی برای قربانیان جنگ، از چند روز به این سو کمپاینی را در شبکه های اجتماعی علیه امضای توافق نامه صلح با حکمتیار به راه انداخته بودند. آنها صبح امروز با تجمع در پارک شهر نو کابل، به مفاد توافق نامه صلح میان دولت و حزب اسلامی حکمتیار مبنی بر دادن مصونیت قضایی به رهبر و فرماندهان این حزب، اعتراض کرده و خواستار تجدید نظر در این توافق نامه صلح شده اند.

این معترضین که پلاکاردهایی را با عنوان “جلاد کابل را نمی بخشیم” و ” با قربانی کردن عدالت، صلح به دست نخواهد آمد” در دست داشتند می‌گویند”اجرای عدالت و بازخواست از حق قربانیان در این توافق نامه نادیده گرفته شده و عدالت به نام صلح قربانی شده است.”

بر اساس توافق نامه صلحی که چندی قبل میان رییس جمهور افغانستان و آقای حکمتیار رهبر حزب اسلامی به امضا رسید، دولت موظف است تا به حکمتیار مصونیت قضایی دهد و برای برداشتن نام وی از لیست سیاه سازمان ملل اقدام کند.

خبرنامه گزارش تصویری از این گردهم آیی آماده کرده است که در ادامه می آید…

1-

opposing
اعتراض فعالین مدنی به امضای توافقنامه صلح دولت افغانستان با حکمتیار

2-

protest
فعالین مدنی از سازمان ملل می خواهند که نام حکمتیار از فهرست سیاه این سازمان برداشته نشود.

3-

interview

4-

media

5-

agianst-hekmatyar
این معترضین معتقدند که اجرای عدالت در این توافق نامه صلح نادیده گرفته شده است.

6-

the-crowd

7-

press

8-

police