مقام‌های حکومت افغانستان از نهایی شدن آمادگی‌های این کشور برای کنفرانس بروکسل خبر می‌دهند. این مقام‌ها می‌‎افزایند که همه‌ی سند‌های که شامل تعهد افغانستان برای جامعه جهانی می‌شود برای این کنفرانس نهایی شده است.

اجمل حمید رحیم‌زی، سخنگوی وزارت مالیه افغانستان در گفتگو باخبرنامه گفت که حکومت افغانستان پنج سند و طرح مهم را در کنفرانس بروکسل ارائه می‌کند. چهار طرح آن که دارای اولویت اساسی می باشد شامل پیش نویس برنامه ملی میثاق شهروندی، برنامه ملی توانمندسازی اقتصادی زنان، برنامه ملی شهری و برنامه ملی توسعه زیربنایی می شود.

این برنامه ها بخش زیربناسازی، عرضه خدمات اساسی در روستاها و شهرها، ساخت و ساز و تهیه مسکن و حکومت داری شهری را زیر پوشش قرار می دهد.

mof-spokesperson
اجمل رحیم زی سخنگوی وزارت مالیه از پایان آمادگی ها برای کنفرانس بروکسل خبر می دهد

طرح توانمند‌سازی اقتصادی زنان افغان

یکی از بحث‌های عمده کنفرانس بروکسل طرح توانمندسازی اقتصادی زنان افغان است. مقام‌های وزارت مالیه افغانستان که مسوول آمادگی ها برای این کنفرانس است می‌گویند که بالای این برنامه به گونه‌ی یک برنامه ملی کار کرده اند که راهکار ها و پیش شرط و برنامه های برای توانمند‌سازی زنان روی دست گرفته شده است.

آقای رحیم‌زی، سخنگوی وزارت مالیه افغانستان می‌گوید که به تاریخ چهار اکتوبر که فردایش برنامه اصلی  بروکسل است یک نشست حاشیه ای روی این موضوع در نظر گرفته شده است که در این نشست حاشیه ای در کنار مسایل دیگر روی مساله جندر و توانمندسازی اقتصادی زنان صحبت خواهد شد و برنامه که افغانستان برای توانمندی زنان افغان آماده کرده است را ارایه خواهد کرد.

meeting
قرار است اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان در این هفته موافقت نامه 100 میلیون دالری میان وزارت مالیه و اداره توسعه یی ایالات متحده را امضاء کند

استقبال نهادهای خارجی

تا هنوز وزیر مالیه افغانستان به نمایندگی از حکومت افغانستان با بسیاری از سفیران کشور ها و نهادهای معتبر جامعه جهانی و هم‌چنان نماینده های تمویل کنندگان در مورد برنامه‌های بروکسل بحث و گفتگو داشته است.

مقام‌های وزارت مالیه افغانستان می‌گویند که این نهادها از برنامه‌های افغانستان برای کنفرانس بروکسل به صورت گسترده استقبال کرده اند. این گفتگوها با سفیران بعضی از کشور ها و هم‌چنان بعضی نهادهای جهانی از جمله با نمایندگان بانک جهانی و آی ام اف صورت گرفته است.

از سوی هم مقام‌های وزارت مالیه افغانستان از برگزار شدن جلسه‌ی مشارکت جدید انکشافی میان اکلیل حکیمی، وزیر مالیه افغانستان هربرت سمیت، رییس اداره کمک های بین المللی انکشافی ایالات متحده برای افغانستان خبر می‌دهند.

در این جلسه در مور تطبیق تعهدات بر اساس چهارچوب مشارکت جدید انکشاف میان این دو مقام گفتگو صورت گرفته است. دولت افغانستان در جریان سال 2016 میلادی توانست تا 6 تعهد  متذکره را طبق چهارچوب جدید انکشافی تکمیل نماید که در نتیجه این دستاورد، دولت افغانستان 100 میلیون دالر را از طرف اداره کمک های بین المللی انکشافی ایالات متحده برای افغانستان (USAID) بدست می آورد.

hakimi-in-parliament
هفته گذشته وزیر مالیه افغانستان جزئیات طرح های افغانستان برای بروکسل را ارائه کرد

این مقدار پول از جمله کمک 800 میلیون دالری آمریکا می باشد که در طول چهار سال به افغانستان پرداخت گردیده و از طریق بودجه ملی با درنظرداشت اولویت های دولت افغانستان مصرف می شود. قرار است که قرار داد 100 میلیون دالر مذکور در هفته جاری امضاء شود.

حمایت از بخش خصوصی

در آستانه کنفرانس بروکسل یکی از مواردی که حکومت افغانستان روی آن توجه کرده، ایجاد تسهیلات برای بخش خصوصی تولیدی افغانستان است. مقام های وزارت مالیه افغانستان می‌گویند که حمایت و تقویت از بخش خصوصی نیز از برنامه‌های آنان بوده است. آنان می‌گویند که تقویت سکتور خصوصی، تقویت نظام اقتصادی افغانستان است.

اجمل حمید رحیم‌زی، سخنگوی وزارت مالیه افغانستان گفت که حکومت افغانستان برای بخش خصوصی تسهیلاتی زیادی را ایجاد کرده است. از آن جمله تغییرات جدی در بخش های نظیر معافیت گمرکی روی واردات ماشین آلات برای تولید تاجران افغان و یک درصد مالیه بر مواد خام مورد نیاز این تاجران می باشد. در همین حال وزیر مالیه افغانستان به عنوان رییس هیئت مدیره شرکت برشنا تصویب کرده که 50 درصد کاهش در قیمت برق نیز برای تاجران تولیدی به وجود آید.