زندگی

روایت جریان زندگی افغانی


آرزوهای در حال بربادی معلولان ننگرهار؛ کارخانه مواد شوینده این گروه تعطیل شده است
۸ / دلو ۱۳۹۶
زندگی ادامه مطلب
بیماری واگیردار و کشنده؛ بازگشت آنفلونزای مرغی و احتمال سرایت آن به نقاط مختلف افغانستان
۵ / دلو ۱۳۹۶
زندگی ادامه مطلب
۳۰۰ کارمند جدید برای کاهش ترافیک سنگین کابل استخدام می‌شوند
۵ / دلو ۱۳۹۶
زندگی ادامه مطلب
جلوه‌های درخشان یک تاریخ؛ پل مالان، راوی قدمت یک سرزمین و سوژه ناب موسیقی محلی هرات
۴ / دلو ۱۳۹۶
زندگی ادامه مطلب
تابلیت کا؛ داروی روان‌گردان، ایجاد کننده ناهنجاری های اجتماعی و افزایش نگرانی های عمومی
۴ / دلو ۱۳۹۶
زندگی ادامه مطلب
نادر نادری: ۲۲۵ هزار نفر برای ۱۷ هزار بست خالی واجد شرایط امتحان شناخته شدند
۴ / دلو ۱۳۹۶
زندگی ادامه مطلب
محلی برای خودکفایی دو نسل؛ مینا رضایی و ابتکار متفاوت در رستورانت داری در پایتخت افغانستان
۲ / دلو ۱۳۹۶
زندگی ادامه مطلب
۴٫۲ میلیون گاو، بز و گوسفند در سال آینده واکسین می‌شوند
۲ / دلو ۱۳۹۶
زندگی ادامه مطلب