زندگی

روایت جریان زندگی افغانی


انتخابات آمریکا؛ ادعاهای جنجالی و ایده‌های عجیب‌وغریب دونالد ترامپ
۲۹ / میزان ۱۳۹۵ ۸۸۴
زندگی ادامه مطلب
روند فاجعه‌آمیز؛ ۴۹ تا ۶۰ درصد افغان‌ها مصونیت‌غذایی ندارند
۲۹ / میزان ۱۳۹۵ ۳۱۷
زندگی ادامه مطلب
نخبگان جوان ؛ ۸جوانی که اختراعات ملی و بین‌المللی داشته‌اند
۲۷ / میزان ۱۳۹۵ ۶۹۲
زندگی ادامه مطلب
گرسنگی مفرط چالش دیگر افغانستان
۲۵ / میزان ۱۳۹۵ ۴۶۱
زندگی ادامه مطلب
انتخابات آمریکا؛ ۵۲درصدِ شهروندان آمریکایی، استرس ناشی از انتخابات گرفته‌اند
۲۴ / میزان ۱۳۹۵ ۶۷۷
زندگی ادامه مطلب
حوادث عاشورا؛ تاکید بر اتحاد افغان ها در رسانه های اجتماعی
۲۲ / میزان ۱۳۹۵ ۲۴۰
زندگی ادامه مطلب
۱۵ سال بعد؛ ۲۹ عکس دیدنی از جنگ آمریکا در افغانستان
۱۷ / میزان ۱۳۹۵ ۲,۳۳۰
زندگی ادامه مطلب
ازدواج یا تحصیل؛ موضوعاتی که در جامعه افغانستان برای دختران قابل جمع نیست
۱۵ / میزان ۱۳۹۵ ۱,۰۹۰
زندگی ادامه مطلب
صفحه ۱ از ۲۳۱۲۳۴۵...۱۰۲۰...آخر »