زندگی

روایت جریان زندگی افغانی


«سنبل» ویالونیست؛ دختری که برای تحقق رویاهایش به کابل آمده است
۲۱ / قوس ۱۳۹۷
زندگی ادامه مطلب
جنگ، سرما و خشک‌سالی؛ ۳۰۰ هزار بیجاشده‌ی داخلی زمستان سردی را پیش‌رو دارند!
۱۱ / قوس ۱۳۹۷
زندگی ادامه مطلب
«کافه صفورا»؛ دخترانی که به دنبال تحقق رویای مادر اند!
۸ / قوس ۱۳۹۷
زندگی ادامه مطلب
جشن ماندگار ازدواج فاطمه و ایوب؛ هزینه ای که صرف کمک به بی جاشدگان مالستان، جاغوری و ارزگان شد
۵ / قوس ۱۳۹۷
زندگی ادامه مطلب
بازگشایی باشگاه پهلوانی میوند؛  نمادی از باور عمیق به زندگی در درون مردمان غرب کابل
۳ / قوس ۱۳۹۷
زندگی ادامه مطلب
«سارا فن»؛ مادر بریتانیایی در تلاش تغییر سرنوشت کودکان افغان
۱ / قوس ۱۳۹۷
زندگی ادامه مطلب
«مدینه رضایی»؛ راوی ترس و وحشت از آغاز جنگ طالبان در جاغوری
۲۸ / عقرب ۱۳۹۷
زندگی ادامه مطلب
دگردیسی بازار تایتانیک؛ ارزیابی و بررسی حوزه دریایی کابل
۲۸ / عقرب ۱۳۹۷
زندگی ادامه مطلب
صفحه ۱ از ۱۲۵۱۲۳۴۵...۱۰۲۰۳۰...آخر »