زندگی

روایت جریان زندگی افغانی


فهرست جذاب‌ترین مردهای دنیا به انتخاب مجله پیپل
۱۷ / حمل ۱۳۹۹
زندگی ادامه مطلب
آیا زمان عرضه واکسین و داروی کرونا ویروس نزدیک است؟
۱۷ / حمل ۱۳۹۹
زندگی ادامه مطلب
روزنگاری ویروس کرونا در افغانستان (۸)؛ مبتلایان افغان از ۳۰۰ تن گذشت!
۱۷ / حمل ۱۳۹۹
زندگی ادامه مطلب
نگرانی های فزاینده از دایکندی؛ نبود مرکز تشخیص کرونا، بودجه ناچیز و بازگشت گسترده مهاجران
۱۶ / حمل ۱۳۹۹
زندگی ادامه مطلب
نیکوکاری یک تاجر ملی؛ نثاراحمد غوریانی، شفاخانه ۳۰۰ تخت خوابی و ابتکارات جدید برای مبارزه با کرونا در افغانستان
۱۶ / حمل ۱۳۹۹
زندگی ادامه مطلب
۲۵ حقیقت شگفت‌انگیز در مورد بدن انسان
۱۶ / حمل ۱۳۹۹
زندگی ادامه مطلب
روزنگاری کرونا ویروس در افغانستان (۷)؛ از افزایش تحرکات حکومت تا امکان توقف جنگ شورشیان
۱۵ / حمل ۱۳۹۹
زندگی ادامه مطلب
تدابیر سخت‌گیرانه‌تر؛ ۸ نکته از ششمین جلسه کمیته اضطرار جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در افغانستان
۱۴ / حمل ۱۳۹۹
زندگی ادامه مطلب
صفحه ۱ از ۱۷۱۱۲۳۴۵...۱۰۲۰۳۰...آخر »