ارزیابی استخدام در وزارت صحت افغانستان؛ ۶ یافته مهم کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی

ارزیابی استخدام در وزارت صحت افغانستان؛ ۶ یافته مهم کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی

خبرنگار خبرنامه

فرشته فرهنگ
خبرنگار خبرنامه

۲۴ / دلو ۱۳۹۶ | ۰ دیدگاه

کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان ظرفیت سازمانی وزارت صحت عامه این کشور را ارزیابی کرده و در گزارشی از وضعیت استخدام کارمندان، تدارکات و تخصص در کار کارمندان صحت عامه افغانستان سخن زده است.

این گزارش به مشکلات جدی در سکتور صحی افغانستان اشاره کرده و پرده از کارهای غیرقانونی این وزارت برداشته است.

کارمندان غیرقانونی

ارزیابی و مشاهدات عینی در بخش استخدام نشان می دهد که تعدادی از کارمندان این وزارت، برخلاف قانون و طرزالعمل ها، استخدام گردیده‌اند.

در این گزارش کمیسیون اصلاحات اداری افغانستان آمده است که براساس ارقام ثبت شده از جانب وزارت صحت عامه در حدود ۹۷۲ بست بدون رقابت آزاد استخدام گردیده ‌است.

کمیسیون اصلاحات اداری گفته که رئیس صحت عامه ولایت ننگرهار بدون سپری نمودن مراحل استخدام رقابتی مقرر شده است. در بررسی‌ها نشان داده شده که او اکثرا در دفتر خود حاضر نبوده و رفتار درستی نیز با کارمندان و زیردستانش نداشته است.

یکی از نمونه‌های دیگر، استخدام یک کارمند تازه فارغ در بست مدیر نظارت کنترول ایدز ریاست عمومی طب وقایه ای بدون تجربۀ کاری و سپری نمودن امتحان رقابتی بر اساس حکم وزارت می‌باشد.

MINISTRY-OF-PUBLIC-HEALTH

ارزیابی و مشاهدات عینی در بخش استخدام نشان می دهد که تعدادی از کارمندان وزارت صحت عامه برخلاف قانون و طرزالعمل ها، استخدام گردیده‌اند

درجه تحصیلی کارمندان

کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان گفته است که تعدادی از کارمندان این وزارت در بخش ریاست تهیه و تدارکات صحت عامه، به ۴۳ نفر می‌رسد. از این میان، به شمول رییس و آمرین این ریاست، ۹ تن آن ها لیسانس، ۳۰ تن دوازده پاس و ۴ تن ۱۴ پاس هستند.

یافته های این کمیسیون می رساند که این وضعیت نشان دهندۀ ظرفیت پایین ریاست تهیه و تدارکات به لحاظ تخصصی است.

براساس گزارش این کمیسیون، ارقام ثبت شده کارکنان موجود وزارت صحت عامه که از جانب ریاست منابع بشری این وزارت ارائه گردیده، نشان می دهد که از جمله ۱۳۵۶۲ تن کارمندان  موجود به تعداد ۳۴۸۵ نفر۱۲ پاس در بست های ۳ تا  ۶، تعداد ۲۳ نفر بی سواد در بست های مدیریتی ۵ و ۶ و تعداد ۴۴ نفر تحصیلات متوسطه دربست‌های  ۵ و ۶ استخدام گردیده اند.

تخصص کارمندان

ارزیابی کمیسیون اصلاحات اداری نشان می‌دهد که وزارت صحت عامه با کمبود کارمندان متخصص در شفاخانه ها روبرو است.

این درحالی است که بر اساس ارقام ارائه شده از جانب ریاست منابع بشری وزارت صحت عامه، به تعداد ۲۰۴۹  نفر افراد مسلکی که رشته های تحصیل‌شان شامل طب معالجوی، انستیزی، اکسری، پروتیز دندان، تکنالوژی طبی، تکنیشن انستیزی، تکنیشن اکسری، تکنیشن چشم، تکنیشن فارمسی، دوکتور دندان، رادیولوژی، روان شناسی، ستوماتولوژی، صحت عامه، فارمسی، فزیوتراپست، فزیوتراپی، قابلگی، قابلگی جامعه، نرس و قابله، نرسنگ و نسایی و ولادی می‌باشند، در بخش‌های اداری کار می کنند.

AFGHAN-DOCTORS

ارزیابی کمیسیون اصلاحات اداری نشان می‌دهد که وزارت صحت عامه با کمبود کارمندان متخصص در شفاخانه ها روبرو است

بست های خالی

بر اساس یافته های کمیسیون اصلاحات اداری، وزارت صحت عامه افغانستان حدود ۱۴۳۸۲ بست رسمی در تشکیل منظورشدۀ خویش برای سال ۱۳۹۶ داشته که از این جمله حدود ۹۲۰ بست آن خالی است. طوری که ارقام بست‌های عالی رتبه به تفکیک نوعیت استخدام مورد تحلیل قرار گرفت، به تعداد ۴۶ بست سرپرست و واررسی کننده بر اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری و حکم وزارت در مرکز و ولایات به شمول شفاخانه ها تعیین گردیده اند.

در عین حال، به تعداد ۱۱ بست عالی رتبۀ خالی می‌باشد. بر اساس مادۀ هفت مقررۀ امور ذاتی سرپرستی نباید بیش تر از شش ماه طول بکشد و این مسؤولیت ریاست منابع بشری است تا در خلال شش ماه بست های متذکره را از طریق رقابت آزاد تکمیل کند.

نگرانی ها

کمیسیون اصلاحات اداری در گزارش خود گفته است که استخدام افراد درکتگوری‌های ۱۲ پاس در بست های مدیریتی و هم چنان استخدام افراد بی سواد و متوسطه در بست‌های رسمی به استثنای بست های ۷ و ۸ خلاف قانون کارکنان خدمات ملکی و طرزالعمل تعیینات بوده و قابل نگرانی است.

چالش تحقیق

یکی از چالش‌هایی که پژوهشگران کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملی داشته‌اند، در مزارشریف بوده است.

مسئولان درولایت بلخ، اجازه بررسی وضعیت صحت عامه را در این ولایت نداده است. کمیسیون اصلاحات اداری و ملکی افغانستان ادعا دارند که در این ولایت مورد توهین و تحقیر قرار گرفته‌اند.

این کمیسیون نتیجه ارزیابی ظرفیت سازمانی وزارت صحت عامه افغانستان را به شورای عالی حاکمیت قانون ارائه نموده است.

Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0

مطالب مشابه

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید