مقامات محلی از انفجار در یک ملی بس در شهر جلال آباد خبر داده اند.

Breaking-3-1-3

عطاالله خوگیانی سخنگوی ولایت ننگرهار به خبرنامه گفت که یک ملی بس آماج یک انفجار در شهر جلال آباد قرار گرفته اما هنوز از نوعیت انفجار اطلاعی در دست نیست.

گزارش های اولیه حاکی از آن است که این انفجار پنج زخمی داشته است.

جزئیات بیشتر در خبرهای تکمیلی