میثاق شهروندی؛ 100 میلیون دالر بودجه دیگر دریافت کرد |
میثاق شهروندی؛ ۱۰۰ میلیون دالر بودجه دیگر دریافت کرد

میثاق شهروندی؛ ۱۰۰ میلیون دالر بودجه دیگر دریافت کرد

خبرنگار خبرنامه

علی شیر شهیر
خبرنگار خبرنامه

۵ / میزان ۱۳۹۵ | ۰ دیدگاه

موافقت‌نامه دوم برنامه «میثاق شهروندی» امروز میان وزارت مالیه افغانستان و اداره توسعه ای ایالات متحده امریکا در ارگ ریاست جمهوری افغانستان انعقاد یافت.

این موافقت‌نامه ۱۰۰ میلیون دالری از جمله کمک تعهد شده ٨٠٠ میلیون دالری ایالات متحده آمریکا است و قرار است این مبلغ در برنامه میثاق شهروندی به مصرف برسد.

روز گذشته موافقت‌نامه ۴۰۰ میلیون دالری این برنامه میان حکومت افغانستان و بانک جهانی با حضور محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان و مقام‌های وزارت‌ های مالیه، انکشاف دهات و زارعت نیز در ارگ به امضا رسید.

بودجه برنامه میثاق شهروندی حدود یک میلیارد دالر امریکایی پیش بینی شده است. تمویل این برنامه یکی از اولویت های حکومت افغانستان بوده و اولین  تمویل کننده آن حکومت افغانستان می‌باشد.

hakimi-with-foreigner

میثاق شهروندی برنامه جدید ۱۰ ساله دولت افغانستان است

بودجه اولیه این برنامه ۱۳۰ میلیون دالر آمریکایی است. در عین حال، ۴۰۰ میلیون دالر دیگر از طریق صندوق پول بازسازی افغانستان از طریق دونرهای افغانستان که مدیریت آن را بانک جهانی به عهده دارد و همچنان ۱۰۰ میلیون دالر دیگر آن از طریق نهاد انکشاف بین المللی ایالات متحده در مرحله اول برای چهار سال موجود می باشد.

جایگزین برنامه همبستگی ملی

مقام‌های وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان، می‌گویند که میثاق شهروندی جایگزین برنامه همبستگی ملی شده و یک تعهد دوجانبه میان شهروندان و حکومت به وجود می‌آورد.

اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت در گفتگو با خبرنامه گفت که میثاق شهروندی اولین برنامه‌ی بین‌الوزاتی میان وزارت ‌های احیا و انکشاف دهات، زراعت و مالداری، صحت عامه و اداره‌ی ارگان‌های محل می‌باشد.

به گفته‌ی این مقام‌ وزارت احیا و انکشاف دهات طی چهارده سال گذشته، این اولین برنامه‌ی بین الوزارتی است که در حکومت افغانستان شکل گرفته و تعهد مستحکم دوجانبه میان شهروندان و حکومت افغانستان به‌جود آمده است.

arg-official

اکبر رستمی سخنگوی وزارت توسعه روستایی افغانستان گفته است که میثاق شهروندی جایگزین همبستگی ملی شده است

برنامه میثاق شهروندی شامل شش برنامه مهم خدماتی از تهیه آب آشامیدنی و آبیاری، وصل ساختن و یا کاهش فاصله شهرها با روستاها از طریق ساخت سرک‌ها، خدمات برق رسانی، خدمات اساسی صحی، خدمات اساسی آموزش و پرورش و ترویج تکنوژی‌های زراعتی می‌شود.

آقای رستمی می‌گوید که میثاق شهروندی شامل دو بخش روستایی و شهری است و این برنامه تضمین کننده انکشاف متوازن میان شهرها و روستاهای می‌باشدکه به نوعی در آن توجه به انکشاف شهرها و روستاها یک‌سان است.

این برنامه در سه مرحله برای ده سال طراحی شده است. در مرحله اول از سال ۲۰۱۶-۲۰۲۰  حدود ۱۲هزار روستا و در مرحله دوم نیز از سال ۲۰۲۱ الی ۲۰۲۳ به تعداد ۱۲هزار روستای دیگر و تا سال ۲۰۲۶ خدمات انکشافی از طریق میثاق شهروندی به ۳۶هزار روستا می‌رسد.

kabul-official

برنامه میثاق شهروندی در سه مرحله در سراسر افغانستان اجرا می شود

کنارزدن بازیگران محلی

مقام‌های وزارت احیا و انکشاف دهات می‌گویند که راز موفقیت برنامه میثاق شهروندی، موجودیت شوراهای انکشافیِ روستاها و شهرها می باشد که پس از این تمام پروژه‌ها از طریق شوراهای انکشافی محلی اجرا می شود.

با آغاز برنامه میثاق شهروندی، قرار است که در ۳۵ هزار شوراهای انکشافی قریه‌ها انتخابات مجدد برگزار گردد، تا مردم نمایندگان خود را منحیث عضو و هیات رهبری شوراهای انکشافی انتخاب کنند و پس از آن، از نفوذ زورمندان محلی در شوراها جلوگیری شود.

eklil-hakimi-and-the-foreigner

وزیر مالیه افغانستان در آستانه کنفرانس بروکسل مجموعه این برنامه های آِینده افغانستان را با تمویل کنندگان بین المللی هماهنگ می سازد

حضور گسترده زنان

اکبر رستمی، سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات، در گفتگو با خبرنامه گفت که در برنامه میثاق شهروندی حضور زنان و مردان به‌گونه‌ی مساوی در نظر گرفته شده و قرار است که ۵۰ درصد اعضای شوراها را زنان تشکیل دهند

او می‌افزاید که در این برنامه روی اقشاری که از خدمات انکشافی محروم بودند، تمرکز بیشتر صورت می‌گیرد. قرار است در این برنامه به کوچیان، مهاجران، عودت کنندگان، معلولین، زنان و معیوبین اولویت داده شود تا از خدمات انکشافی بهره گیرند.

مقام‌های حکومت افغانستان می‌گویند که اهداف اساسی میثاق شهروندی، کاهش فقر از طریق تسهیل و دسترسی شهروندان افغان به خدمات اساسی و از بین بردن آسیب پذیری و خشونت از طریق تقویت مشروعیت دولت می‌باشد.

hakimi

اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان روز گذشته نیز موافقت نامه ۴۰۰ میلیون دالری برای برنامه میثاق شهروندی را امضا کرد

Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0
افغانستان اکلیل حکیمی پروژه ده ساله خبرنامه میثاق شهروندی همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات وزارت مالیه وزیر مالیه

مطالب مشابه

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید