بنیاد انتخابات شفاف افغانستان “تیفا” می گوید، کمیسیون مستقل انتخابات تعدادی از تصامیم را خلاف قوانین، طرز العمل ها و لوایح انتخاباتی اخذ و اجرایی کرده و در مواردی مشوره های کارمندان فنی و حقوقی خود را در نظر نگرفته است.

تیفا امروز چهارشنبه(13قوس) در یک خبرنامه گفته است که یافته های نظارتی آنان نشان می دهد که کمیسیون انتخابات علی رغم آمادگی ها برای روز انتخابات، برای مدیریت شمارش و اعلام نتایج آرا برنامه و کارشیوه مدون و کارایی نداشتند و به همین دلیل نتوانسته مراحل پس از روز انتخابات را به درستی مدیریت کند و این سوء مدیریت باعث نقض قوانین، مقررات و تقویم انتخاباتی شده است.

تیفا افزوده است که کمیسیون مستقل انتخابات پیش از برگزاری انتخابات 6 میزان با اعتماد به نفس کاذب، از آمادگی های عام و تام اطمینان می داد و نظرات، پیشنهادات و انتقادات نهادهای ناظر بر انتخابات، تکت های انتخاباتی، احزاب سیاسی و رسانه ها را مورد توجه قرار نمی داد و اکنون نیز حاضر به هماهنگی و پذیرش پیشنهادات منطقی نهادها و طرف های ذیدخل نیست.

این نهاد نظارتی اضافه کرده که ضعف در مدیریت کارهای فنی و حرفه ای کمیسیون مستقل انتخابات، ارایه ارقام ضد و نقیض از اشتراک مردم در انتخابات، سردرگمی در رابطه به میزان استفاده از دستگاه های بایومتریکی تقویتی در روز انتخابات، اعتبار بخشیدن به آرای خلاف زمان و عدم ارایه دلیل قانونی، منطقی و روشن در این رابطه، عدم پاسخگویی درست و به موقع شرکت قراردادی دارملوک برای کمیسیون ها، اعمال نفوذ شماری از نهادها و کشورها در کار کمیسیون های انتخاباتی و فشارهای سیاسی و تکت ها بر کارکرد کمیسیون های انتخاباتی،  بر کار این کمیسیون ها تاثیرات منفی گذاشته است.

tefa

به گفته تیفا، اخذ تصامیم خلاف قوانین، طرز العمل ها و لوایح انتخاباتی و اجرای آن از سوی کمیسیون انتخابات سبب نقض تقویم اول و دوم انتخاباتی، ارایه نکردن آمار واقعی رای دهندگان و عدم معرفی متخلفین و متقلبین و کسان مرتکب جرایم انتخاباتی در سطح ولایات به کمیسیون شکایات انتخاباتی و نهادهای عدلی و قضایی شده است.

این نهاد نظارتی تاکید کرده که کمیسیون مستقل انتخابات مکانیزم حسابده برای اعتبار دهی به آراء را نداشته که باعث شده شماری از تکت های انتخاباتی روند تفتیش و بازشماری آراء را تحریم کنند.

یافته های این نهاد همچنان نشان می دهد که میان کمیشنران و دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات تفاهم دیدگاه وجود ندارد و نیز تعدادی از کمیشنران این کمیسیون دیرهنگام بر سر وظایف شان می رسند و یا هم غیرحاضر اند.

تیفا به کمیسیون انتخابات پیشنهاد کرده که جلسه فنی و حقوقی توسط سازمان ملل متحد با حضور تمام شرکای انتخاباتی اعم از کمیسیون های انتخاباتی، نمایندگان تکت های انتخاباتی، نهادهای ناظر بر انتخابات و احزاب سیاسی که به صورت زنده از رسانه ها پخش گردد، برگزار شود تا راه حل قانونی و مسالمت آمیز برای رفع چالش های کنونی دریافت و قناعت طرف های ذیدخل گرفته شود.

این نهاد از کمیسیون انتخابات خواسته است که نتیجه آرای واقعی مردم که دارای مشخصات بایومتریکی است را هرچه زودتر اعلان کند و نیز طرف های دخیل در روند انتخابات، زمینه را برای روند تفتیش و بازشماری آرا در چارچوب قانونی آن فراهم ساخته و در کارهای قانونی کمیسیون های انتخاباتی ایجاد مزاحمت نکنند.

تیفا تاکید کرده که جلسات تصمیم گیری کمیسیون های انتخاباتی باید علنی گردد تا زمینه اعتماد سازی برای روند و پذیرش تصامیم کمیسیون های انتخاباتی فراهم شود.