ارگ ریاست جمهوری در پیوند به کشته شدن یک استاد دانشگاه کابل توسط طالبان می گوید، این گروه نمی تواند اراده مردم افغانستان به ویژه دانشمندان و قلم به دستان را در راستای شکوفایی علم و فرهنگ، تضعیف کند.

 ارگ ریاست جمهوری امروز چهارشنبه(15عقرب) کشته شدن عزیزاحمد پنجشیری، استاد دانشگاه کابل توسط طالبان در مسیر شاهراه بغلان را به خانواده، دوستان و جامعه علمی افغانستان تسلیت گفته است.

photo_2019-11-06_16-43-42

در همین حال ریاست اجرایی حکومت نیز کشته شدن استاد  پنجشیری را ضایعه خوانده و تاکید کرده است: “تروریستان با شهید ساختن این چهره علمی و فرهنگی کشور، بار دیگر دشمنی‌شان را با علم، دانش و آگاهی به نمایش گذاشتند.”

این در حالی است که مقام های امنیتی بغلان امروز به خبرنامه گفتند، عزیز احمد پنجشیری، استاد دانشگاه کابل روز گذشته زمانی که عازم ولایت بغلان بود، از سوی گروه طالبان در ولسوالی بغلان مرکزی کشته شده است.