اداره هوانوردی ملکی افغانستان اعلام کرده که به منظور کاهش وابستگی به حریم هوایی پاکستان، دو مسیر جدید پروازهای عبوری گشایش یافته است.

اداره هوانوردی ملکی امروز دوشنبه(17سرطان) در یک خبرنامه گفته است، با توجه به مشکلات مسدود شدن فضای پاکستان به روی هواپیماهای افغانستان که منجر به کاهش تعداد پروازهای عبوری گردیده، این اداره چندین مسیر جدید را برای کاهش وابستگی به فضای پاکستان و به منظور ایجاد مسیرهای بدیل برای پروازهای عبوری، دیزاین نموده و فعالیت‌هایی در این زمینه انجام داده است.

این اداره افزوده است، به تعقیب توافق‌های صورت گرفته با تاجیکستان برای ایجاد مسیرهای عبوری از فضای افغانستان به تاجیکستان و بعد به چین و آسیای شرقی، مسیر جدیدی دیزاین گردیده و بعد از مکاتبات با دولت‌های همسایه، مسیر جدید غرب به شرق امروز با صدور نوتم(یادداشت رسمی اداره) گشایش یافته است.

photo_2019-07-08_16-44-47

 به گفته اداره هوانوردی ملکی، با وصول تاییدیه سازمان ایکاو و وارد شدن مسیر جدید در سیستم ناویگیشن منطقه، این اداره امروز این مسیر را باز نموده است.

اداره هوانوردی ملکی خاطرنشان کرده است که گشایش این دو مسیر هوایی، فاصله پروازها میان شرق و غرب آسیا را کوتاه می‌سازد و انتظار می‌رود شرکت‌های هوایی فلای دوبی، قطر ایرویز و سایر ایرلاین‌ها از این مسیر استفاده نمایند.

این اقدام اداره هوانوردی ملکی افغانستان در حالی صورت می‌گیرد که به تاریخ 7 حوت سال گذشته، در پی تنش‌ها میان هند و پاکستان، حریم هوایی پاکستان به روی پروازهای عبوری افغانستان مسدود شد.