فهرست 250 تن از چهره های داخل و خارج از حکومت افغانستان برای شرکت در نشست قطر امروز اعلام شده است.

Arg

دفتر ریاست جمهوری امروز سه شنبه (27حمل) این فهرست را نشر کرده است.

در این فهرست به شمول رهبران احزاب سیاسی، شماری اعضای شرکت کننده نشست بین الافغانی قطر را اعضای کابینه حکومت تشکیل می دهند.

در فهرست منتشر شده ریاست جمهوری 50 تن از زنان افغان نیز شامل اند.