مقامات محلی از بازداشت 8 تن به شمول یک پولیس و دو تن از کمیشنکاران در نتیجه عملیات های مختلف ریاست امنیت ملی در  ولایت ننگرهار خبرداده اند.

mod

دفترمطبوعاتی ولایت ننگرهار امروز (5حمل) با نشر خبرنامه می گوید منسوبین ریاست امنیت ملی این ولایت در یک هفته گذشته در عملیات های جداگانه یک پولیس را در مقابل قونسولگری پاکستان به جرم کمیشنکاری، 5 تن از تروریستان داعش،  3 تن از گروه طالبان و یک تن دیگر را بازداشت کرده اند.

شاه محمود میاخیل والی ننگرهار به رسانه ها گفته است که پولیس بازداشت شده به اسم قندآغا همراه با 15 جلد پاسپورت به اتهام کمیشنکاری ویزه کشور پاکستان بازداشت شده است.