مقامات ارشد امنیتی افغانستان با قدردانی از تلاش پولیس این کشور در امر مبارزه با تروریزم، از آن‌ها خواسته در امر شناسایی و بازداشت افراد زورگو و قانون‌شکن بیشتر تلاش نماید.

afghan police

خوشحال سعادت، معین اشد امور امنیتی وزارت امورداخله افغانستان که امروز شنبه(27 دلو) از مرکز تعلیمی نیروهای پولیس قطعات خاص دیدار کرده، افزوده که عملکرد مسلکی و مورال قوی پولیس قطعات خاص، منجر به دستگیری و نابودی تعداد زیادی از هراس‌افگنان و زورگویان شده است.

سعادت همچنان بر انسجام نیروهای قطعات خاص پولیس تاکید نموده، به آنان گفته که در امر مبارزه با تروریزم، شناسایی و بازداشت افراد زورگو و قانون‌شکن بیشترین تلاش را نمایند.