ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت سه تن از اعضای شبکه حقانی به اتهام سازماندهی انفجارهای چهارراهی ذنبق مقابل سفارت آلمان و کمپ جی فور اس(انجمن) در مربوطات شهر کابل خبر داده است.

در یک خبرنامه این ریاست آمده است که افراد دستگیر شده انجنیر شریف، غلام مصطفی و جاوید مسکونین اصلی ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک نام دارند که در اعترافات‌شان، صریحا به نقش خود در برنامه‌ریزی و تسهیل حملات چهارراهی ذنبق و کمپ جی فور اس اشاره نموده‌اند.

NDS

ریاست عمومی امنیت ملی خاطرنشان کرده که تحقیقات انجام شده بار دیگر اطلاعات قبلی این ارگان را تصدیق می‌نماید که حملات یاد شده به اساس هدایت رهبری طالبان و همکاران‌شان در دستگاه استخباراتی کشور همسایه، پلان‌گذاری و توسط شبکه‌شان در ولایت میدان وردک، تطبیق گردیده است.

به گفته این ریاست، مهاجمین حمله بالای کمپ جی فور اس، مهارت‌های تروریستی را در مدرسه مولوی حنیف، مسکونه ولایت قندهار، یکی از مسئولین مدارس تربیتی افراد انتحاری واقع کویته پاکستان فرا گرفته و بعد از حادثه، اجساد چهار مهاجم این حمله را به ساحات گلستان و کچلاغ کویته ایالت بلوچستان پاکستان منتقل داده‌اند.

ریاست امنیت ملی خاطرنشان کرده که “این مسأله به وضاحت نشان می‌دهد عاملین اصلی قتل و کشتار مردم افغانستان از آن سوی مرز داخل افغانستان شده، با قصاوت تمام دست به اعمال تروریستی می‌زنند”.