وزارت احیا و انکشاف دهات از آغاز روند آزمایشی توزیع بسته های برق آفتابی از سوی برنامه انرژی پایدار حکومت خبر داده است.

این روند امروز با حضور مجیب الرحمن کریمی، وزیر احیا و انکشاف دهات، محمد گل خلمی، سرپرست وزارت انرژی و آب و رییس بانک توسعه‌ی آسیایی برای افغانستان آغاز شد.

moaaa

وزیر احیا و انکشاف دهات در این مراسم گفت: “ارزش این بسته‌های آزمایشی به بیش از ۱۰۰ هزار دالر می‌رسد و برای هشت خانواده‌ای که از نعمت برق محروم بودند، در ولسوالی چهار آسیاب کابل برق می‌رساند.”

وی در ادامه گفت که پس از نتیجه‌ی موفقیت توزیع این بسته‌ها، این پروسه‌ در دیگر ولایات کشور که رسانیدن برق تولیدی به آن‌ها در آینده‌های نزدیک ممکن نیست، تطبیق خواهد شد.

گفتنی است که در کنار این برنامه، کار سروی توزیع برق در مناطق سرحدی کشور نیز از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات جریان دارد. این پروژه برای ۴۶۸ هزار خانواده در ۵۵ ولسوالی ۱۳ ولایت کشور برق آفتابی مهیا خواهد کرد.