مسوولین وزارت صحت عامه افغانستان از ایجار شورای نرس‌ها و قابله‌ها در افغانستان برای اولین بار خبر داده‌اند.

داکتر فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه کشور امروز شنبه(10 قوس) در مراسم افتتاح این شورا گفت: “ایجاد این شورا گام دیگری است به سوی بهبود کیفیت عرضۀ خدمات صحی و کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان در کشور”.

MOPH1

وی خاطرنشان کرد که در حال حاضر نزدیک به 14 هزار نرس و قابله در کشور وجود دارد و بیشتر از 60 درصد مراکز صحی دارای نرس و قابله می‌باشند. ایجاد این شورا برای بلند بردن کیفیت خدمات نرس‌ها و قابله‌ها بسیار مهم و موثر می‌باشد.

داکتر فیروز هم‌چنان هدف از ایجاد این شورا را نظام‌مندسازی کارکردهای قابله‌ها و نرس‌ها در مراکز صحی دولتی و مراکز صحی خصوصی عنوان نموده است.