وزارت تحصیلات عالی افغانستان از توزیع 25 عراده موتر کاستر برای انتقال دانشجویان خانم در دانشگاه های این کشور خبر داده است.

نجیب الله خواجه عمری، وزیر تحصیلات عالی در مراسم توزیع کلید های این وسایط، گفته است که تحویل این موترها برای انتقال دانشجویان خانم به دانشگاه ها است.

MoHE

وی گفته است، این کاسترها از سوی جمهوری ازبکستان کمک شده و رئیس جمهور بنابر درخواست وزارت تحصیلات عالی، آن ها را به این وزارت اختصاص داده است.

خواجه عمری در ادامه افزود، تمام دانشگاه ها از داشتن وسایط و امکاناتی که در مسیر تحصیلات عالی سهولت ایجاد کند، بی نیاز نیست، ولی برخی ولایات به دلیل توسعه نیافتگی و مشکلات دیگر، نیازمندتر اند.