مقام‌های وزارت تحصیلات عالی در گفتگو با خبرنامه، شایعاتی مبنی بر برکناری وزیر تحصیلات عالی را رد کرده است.

mohe

پیش از این شایعاتی در صفحات اجتماعی منتشر شده که گویا وزیر تحصیلات عالی و رییس دانشگاه کابل از سوی رییس‌جمهور برکنار و به دادستانی کل معرفی شده‌اند، اما مقام های این وزارت، این گزارش‌ها را یک شایعه خوانده و رد می‌کنند.

وزارت تحصیلات عالی در عین حال، از تعهد این وزارت به منظور ارتقای ظرفیت کارمندان زن با فراهم ساختن بورسیه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و دراز‌مدت خبر می‌دهد.