براساس گزارش سیگار یا اداره سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، نیروهای امنیتی و دفاعی افغان پیشرفت ناچیزی در اعمال فشار بر طالبان داشته اند که منجر به وا کنش وزارت دفاع آمریکا در این مورد شده است.

جنرال وتل فرمانده فرماندهی مرکزی ایالات متحده گفته، تلفات نیروهای افغان در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

همچنین براساس گزارش اداره سیگار، تلفات سربازان افغان در پایگاها افزایش یافته اما در گزمه‌ها نسبت به سال‌های گذشته کاهش داشته است.

SIGAR-890x395_c

در گزارش اداره سیگار آمده است، نیروی‌های امنیتی و دفاعی افغان با عدم پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در وارد کردن فشار به طالبان، نتوانسته اند، که کنترل بیشتری از قریه‌ها و مناطق را در دست گیرد.

در این گزارش، در مورد کنترل و نفوذ حکومت افغانستان بر ولسوالی‌ها آمده است، که به طور کلی از سال 2015، این رقم در کمترین میزان (5/55 درصد) بوده است.

اما سوی سیگار در گزارش خود آورده است که، نیروهای افغان در برابر داعش عمل کرد موفقیت آمیز داشته است.