مقام‌های وزارت معارف از رخصتی یک هفته ای مکاتب سراسر کشور خبرداده اند.

Biometric

وزارت معارف بر اساس یک مکتبوب امروز یک‌شنبه (۲۲میزان) گفته که بر اساس تفاهم میان وزارت معارف و کمیسیون مستقل انتخابات و بخاطر تسهیل پروسه آموزش بایومتریک و هماهنگی و یکسان سازی روند درسی در تمام مکاتب کشور سر از تاریخ ۲۳ میزان الی ۲۹ میزان سال جاری تمام مکاتب تعطیل است.