شهرداری کابل گفته است، کاندایدان انتخابات پارلمانی در صورتی می‌توانند از بنر و بیلبوردها در سطح شهر استفاده کنند که برای مردم و ترافیک مزاحمت ایجاد نکنند.

این ریاست در ادامه گفته است، کاندیدان باید از چسباندن پوسترهای استیکردار بر دیوارهای شهر خودداری کنند.

elections

شاپور صداقت، معاون ریاست خدمات کلتوری شهرداری کابل می‌گوید، در صورت مشاهده تخلفات از طرف کاندیدان، با آن‌ها برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که قرار است فردا(۶ میزان) کارزارهای انتخاباتی در کشور آغاز شود.