گزارش‌ها از شهر قندهار، حاکی از وقوع سه انفجار است.

بر اساس گزارش‌های محلی، انفجار نخست امشب در حوزه دوم شهر قندهار، ناشی از یک ماین بوده و زمانی که پولیس به محل حادثه می‌رسد، انفجار دوم و سپس سوم صورت می‌گیرد.

Breaking-3

هنوز جزییات دقیق نوعیت دو انفجار دیگر و تلفات برخواسته از آن در دست نیست.

جزییات بیشتر در خبرهای تکمیلی.