مرکز رسانه‌های حکومت افغانستان از آغاز کار ساخت یک پروژه شبکه آب‌رسانی در دو فاز به هزینه 7.5 میلیون افغانی به همکاری یونیسیف و کمک ۱۰ درصدی مردم محل در ولایت تخار خبر می‌دهد.

این پروژه‌ که سنگ تهداب آن امروز شنبه(17 سنبله) از سوی والی تخار گذاشته شد، در مدت شش ماه تکمیل می‌گردد.

takhar

از این پروژه که زمین آن از طرف مردم اهدا گردیده، ۳۶۰ خانواده مستفید می‌گردند.

در پروژه‌ای دیگر، احاطه مکتب نیک محمد شهید در ولایت تخار با هزینه 2.6 میلیون افغانی و به طول 251 متر به بهره‌برداری رسید. این پروژه از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات اعمار گردیده است.