یک دادگاه علنی نظامی در قول اردوی ۲۰۹ شاهین در شمال افغانستان، یک سرباز را به اتهام خیانت به وطن، به اعدام محکوم کرده است.

در یک خبرنامه قول اردوی 209 شاهین در این مورد آمده است: “جلسه قضایی و محکمه علنی محمد ابرار، سرباز متهم به فرار از وظیفه و خیانت به وطن … برای رسیدگی به جرایم فوق برگزار گردید”.

judgesدر نتیجه پس از ارائه گزارش دادستان پرونده و هم‌چنین وکیل مدافع متهم، هیأت قضایی ابتدا این سرباز را به جرم فرار از وظیفه به 10 سال حبس تنفیذی و سپس به جرم خیانت به وطن و فروش پوسته و مهمات به دشمن، به اشد مجازات(اعدام) محکوم کرد.

این اولین‌بار است که یک سرباز به اتهام خیانت به وطن و فروش پوسته و مهمات به دشمن در افغانستان محاکمه می‌شود. این در حالی است که در طول سال‌های گذشته، بارها گزارش‌هایی در مورد فروش پوسته‌های امنیتی و خیانت نیروهای امنیتی به هم‌رزمان خود منتشر شده است.