بر اساس پیشنهاد وزارت امورخارجه افغانستان و تأیید ریاست جمهوری این کشور، 8 سفیر و 16 کارمند این وزارت بازنشسته‌ شده‌اند.

بر اساس سندهایی که در اختیار طلوع‌نیوز قرار گرفته، این پیشنهاد وزارت خارجه افغانستان سه روز پیش از سوی رییس‌جمهور غنی منظور شده است.

در میان سفیران بازنشست شده، مسعود خلیلی، سفیر افغانستان در اسپانیا، علی‌احمد جلالی، سفیر افغانستان در آلمان، عبدالقیوم کوچی سفیر افغانستان در روسیه و نصیراحمد نور، سفیر افغانستان در ایران دیده می‌شوند.

Ministry of forign affairs

این در حالی است که رییس‌ جمهوری افغانستان در یک فرمان دیگر، دستور برکناری ۴۹ تن از کارمندان دیگر وزارت امورخارجه که در پست‌های دیپلوماتیک کار می‌کردند را داده است. این کارمندان در دو هفته مهلت داده شده برای ارایه سندهای لیسانس‌شان، این سندها را به وزارت خارجه نسپرده‌اند.

در یک حکم ریاست جمهوری افغانستان آمده است که وزارت امورخارجه در هماهنگی با کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، بی‌درنگ در بست‌هایی که قرار است خالی شوند، کارمندان تازه را استخدام نمایند.