برخی منابع انفجار دوم در محل انفجار اول عصر امروز در غرب کابل را ناشی از یک موتر بمب‌گذاری شده گفته‌اند.

طلوع نیوز گزارش داده که انفجار دوم ناشی از یک موتر بمب‌گذاری شده بوده است.

شاهدان عینی گفته‌اند که انفجار موتر بمب در میان مردمی صورت گرفته که در نزدیکی رویداد تجمع کرده بودند.

kabul blast

اما گزارش‌ها در مورد هدف قرار گرفتن خبرنگاران حاکی از آن است که آسیب جدی به آن‌ها نرسیده و تنها خبرنگار شبکه یک به گونه سطحی زخم برداشته است.

گفته می‌شود که آمر حوزه ششم امنیتی پولیس نیز در انفجار دوم زخم برداشته، اما زخم او سطحی بوده است.

جزییات بیشتر در خبرهای تکمیلی.