گزارش‌ها از شهر هرات حاکی از وقوع دو انفجار در این شهر است.

انفجار اول ناشی از یک ماین صوتی بوده که تلفاتی به همراه نداشته است.

سخنگوی پلیس هرات به آوا گفته، انفجاری که در چوک گل‌ها صورت گرفته، ناشی از ماین صوتی بوده و تلفاتی نداشته است.

Herat

اما گزارش‌ها حاکی از آن است که انفجار دوم، نیرومندتر بوده است.

گزارش شده که انفجار دوم در محوطه‌ی پارک فرهنگ هرات، در نزدیکی پارک گل‌ها رخ داده است.

پولیس هرات گفته که انفجار دوم نیز ناشی از یک ماین صوتی بوده است.

آوا گزارش داده که در دو انفجار رخ داده در هرات، 6 تن به شمول دو پولیس ترافیک زخمی شده‌اند.