ریاست اجراییه افغانستان می‌گوید، هر گروهی که توانایی تشویق طالبان به صلح را داشته باشد، در این راستا صادقانه گام بردارد، اما در این زمینه باید با شورای عالی صلح هماهنگ باشد.

این در حالی است که در اوایل هفته جاری یک عضو ائتلاف بزرگ ملی افغانستان گفت بود که احزاب سیاسی در نظر دارند تا مذاکرات صلح با طالبان را در هر کشوری که ممکن باشد، آغاز کنند.

omid-maisam

در واکنش به این موضوع، سخنگوی رئیس اجراییه گفت است، هر گروهی که می‌تواند طالبان را به صلح تشویق کند، صادقانه در این راستا گام بردارد و دولت افغانستان از آن‌ها استقبال می‌کند.

امید مثیم، معاون سخنگوی ریاست اجراییه گفته است، دولت افغنستان با این موضوع مشکل ندارد، اما باید این روند با هماهنگی شورای عالی صلح انجام شود.

وی افزوده که روند مذاکرات صلح متعلق به شورای عالی صلح است.