لحظاتی پیش انفجاری در دروازه‌ی غربی وزارت انکشاف دهات در ساحه دارالامان کابل رخ داده است.

گزارش های ابتدایی می رساند که این انفجار زمانی رخ داده که کارمندان این وزارت در حال بیرون شدن بودند.

تاکنون از نوعیت و تلفات برخاسته از این انفجار گزارشی منتشر نشده است.

Breaking-1

جزییات بیشتر خبر در گزارش های تکمیلی