ارگ ریاست جمهوری افغانستان از افتتاح لین برق 220 کیلوولت و سب استیشن برق ارغندی-لوگر خبر داده است.

در یک خبرنامه که از سوی ارگ منتشر شده آمده که این لین برق از سوی رئیس جمهور غنی در حضورداشت مسوولین و بزرگان قومی ولایت لوگر افتتاح شده است.

logar

در خبرنامه همچنان گفته شده که با افتتاح این سب استیشن علاوه بر برق رسانی برای 13 هزار مشترک جدید، ساحات تجارتی و صنعتی نیز از انرژی برق مستفید خواهند شد.