هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان می گوید که طرح ابتدایی استفاده از کپی تذکره برای ثبت نام رأی دهندگان از سوی ریاست اجراییه پیشنهاد شده بود.

او که امروز در یک نشست خبری در کابل صحبت می کرد همچنان گفت که داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان با رئیس جمهور غنی در یکی از نشست ها در مورد انتخابات گفته بود در صورتی که استفاده از کپی تذکره ها مشکل فنی نداشته باشد بخاطر مصوونیت جان مردم باید استیکر در کپی تذکره استفاده شود.

آقای چخانسوری در مورد استفاده از کپی تذکره گفت: “به همان گونه که مردم می توانند از چندین کپی تذکره در انتخابات استفاده کنند و تقلب کنند، به همان میزان می توانند از تذکره های مختلف نیز استفاده کنند و به تعداد زیادی تذکره بگیرند.”

سخنگوی رئیس جمهور همچنان در مورد تهدید رئیس جمهور مبنی بر استعفای شماری از کمیشنران کمیسیون انتخابات گفت که اگر کسی مورد تهدید قرار گرفته است این جرأت وظیفوی را داشته باشد که در حضور مردم این مسأله را بیان کند.

chakhansoori

این در حالی است که صبح امروز (دوشنبه، 24 ثور) داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان در نشست شورای وزیران تاکید کرد که تهدید به استعفای کمیشنران از سوی رئیس جمهوری قابل قبول نیست.