نشست هماهنگی جهت تدابیر امنیتی غرب کابل به ریاست محمد محقق، معاول دوم ریاست اجراییه حکومت افغانستان و حضور مسئولین نهادهای امنیتی شهر کابل برگزار شد.

این نشست بر اساس هدایت رییس‌جمهور افغانستان برگزار شده است.

دگرجنرال افضل امان، فرمانده عمومی گارنیزیون کابل، بریدجنرال داوود امین، فرمانده پولیس کابل، تورن جنرال نصیراحمد ضیایى، فرمانده فرقه ١١١، جنرال شفیع، رئیس امنیت ملی کابل و ننگیالی امین، مسئول امورامنیتی ریاست اجرائیه، برخى از نمایندگان وکلای گذر و متنفذین غرب و شرق کابل در این نشست حضور داشتند.

Mohaqeq

در این نشست، محمد محقق نظریات و هدایات خود را پیرامون اتخاذ تدابیر امنیتی بهتر برای اشتراک مردم در روند ثبت‌نام انتخابات، مخصوصا در ساحات غرب و شرق شهر کابل، ارائه کرد.

این در حالی است که شورای علمای شیعه افغانستان به دنبال حمله انتحاری 2 ثور بر یک مرکز توزیع تذکره در غرب کابل که 70 کشته و 120 زخمی برجای گذاشت، خواستار عدم حضور مردم در مراکز ثبت‌نام رأی‌دهندگان تا زمان حضور اطمینان از امنیت این مراکز شده بود.

رییس‌جمهور در دیدار این هفته خود با هیأتی از شورای علمای شیعه افغانستان، تدابیر جدید امنیتی را برای غرب کابل، به خصوص تبدیل حوزه سیزدهم امنیتی به دو حوزه را منظور کرده است.