پس از تاخیر طولانی، حکومت افغانستان امروز شنبه 12 نامزد وزیر کابینه‌اش را برای گرفتن رای اعتماد به‌مجلس نمایندگان معرفی کرد.

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان با معرفی کردن این نامزد وزیران، از مجلس نمایندگان این کشور خواست که به‌آنان رای اعتماد دهند که کابینه‌ی این حکومت تکمیل شود و برنامه‌های وزارت‌خانه‌ها نیز اجرایی گردد.

در جلسه‌ی امروز، طارق‌شاه بهرامی برای وزارت دفاع ملی، ویس احمد برمک برای وزارت امور داخله، یما یاری برای وزارت فواید عامه، مجیب‌الرحمان کریمی برای وزارت احیا و انکشاف دهات، نصیراحمد درانی برای زراعت، فیض‌الله ذکی برای وزارت کار و امور اجتماعی، شهزادگل آریوبی برای وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، نرگس نهان برای وزارت معادن و پطرولیم، مصطفی مستور برای وزارت اقتصاد، محمدشفیق گل آغا شیرزی برای وزارت سرحدات، اقوام و قبایل و حمید طهماسی برای وزارت ترانسپورت از سوی آقای دانش در مجلس نمایندگان معرفی شدند.

از سوی‌هم شماری از نمایندگان مردم در پارلمان از معرفی نشدن سه نامزد وزیر دیگر از حکومت انتقاد می‌کنند.

حکومت افغانستان هنوز نامزد وزیران وزارت‌های معارف، اطلاعات و فرهنگ و وزارت امورخارجه، را برای گرفتن رای اعتماد به پارلمان معرفی نکرده است.  با این حال معاون دوم ریاست جمهوری به نمایندگان مردم افغانستان در پارلمان وعده داد که به زودی نامزد وزیران باقی مانده و عضوهای باقی مانده دادگاه عالی به این مجلس معرفی می‌شود.