وزارت تجارت و صنایع افغانستان، برنامه ملی تجارت این کشور را امروز شنبه در کابل معرفی کرد. این برنامه به همکاری اتاق تجارت و صنایع افغانستان، نمایندگان بخش خصوصی و نهادهای کمک‌کننده بین المللی تدوین شده است.

به گفته‌ی مقام‌های وزارت تجارت و صنایع افغانستان این برنامه ملی، برای پنج سال (2018تا 2023) تدوین شده است که بر اساس آن انتظار می‌رود وضعیت تجارت در افغانستان به‌طور قابل ملاحظه‌ای بهبود یابد. این مقام‌ها تاکید دارند که با عملی شدن این برنامه‌ی پنج‌ساله، واردات کاهش یابد و هم‌چنان تاثیر جدی بر افزایش تولید در این کشور داشته باشد.

کامله صدیقی، معین تجارتی وزارت تجارت وصنایع افغانستان حین معرفی برنامه ملی تجارت افغانستان گفت که کار روی آن در ماه‌های گذشته با همکاری نهادی ذیربط آغاز شده و تا دو ماه دیگر تصویب می‌گردد.

خانم صدیقی تصریح کرد که “افزایش تولیدات داخلی، افزایش صادرات، بلند رفتن قدرت رقابتی سکتور خصوصی افغانستان در بازار جهانی، تنظیم منطقی تعرفه‌های گمرکی، افزایش دسترسی به مارکیت‌های بین المللی، معیاری ساختن تولید، افزایش عواید دولت و ایجاد زمینه‌های کار عمده‌ترین بخش‌های این پالیسی را تشیکل می‌دهد.”

kamela-sediqi
کامله صدیقی، معاون تجارتی وزارت تجارت وصنایع افغانستان

از سوی هم مسولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان این برنامه ملی را برای تاجران این کشور موثر می‌دانند و تاکید دارند که این برنامه زمینه‌ی حمایت از سکتور خصوصی و جلب سرمایه‌گذاری‌ها را مساعد می‌کند.

عتیق الله نصرت، رییس هیات عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفت که “براساس این پالیسی تعرفه‌های گمرکی که هم‌اکنون در حال نوسان غیر منطقی بوده و جلو رشد تولیدات داخلی را گرفته است تنظیم گردیده و زمینه جذب سرمایه گذاری‌های خارجی نیز مهیا می‌شود. هم‌چنان همین پالیسی ملی زمینه‌ی حمایت از سکتور خصوصی برای سرمایه‌گذاری بیشتر، ایجاد گسترش زیربناها و رشد تولیدات داخلی نیز مساعد خواهد کرد.”

حمایت‌های بین المللی

در جریان معرفی این پالیسی پنج ساله نماینده‌های نهادی بین المللی نیز اشتراک کرده بودند که حمایت‌های‌شان از بخش اجرایی آن اعلام کردند.

با این حال مقام‌های مرکز تجارت بین المللی تاکید دارند که این برنامه رهنمود خوبی برای دولت و سکتور خصوصی برای رشد تولیدات داخلی و خودکفایی خواهد بود.

rajesh-agarwal
نهادهای بین‌المللی حمایت‌شان را از این برنامه ملی 5 ساله اعلام کردند

راجیش اگروال، رییس بخش تسهیلات تجارتی و پالیسی مرکز تجارت بین المللی در این مراسم با اعلام حمایت سازمانش از روند اجرای این پالیسی بیان داشت که حکومت افغانستان در روشنایی این پالیسی خواهد توانست زمینه رشد بیشتر تولید و صادرات را مهیا کرده و دسترسی این کشور به بازار‌های بین المللی را نیز بیشتر سازد.

آقای اگروال تاکید کرد که “پالیسی ملی تجارت افغانستان که در مشوره کامل با سکتور خصوصی و نهادهای تجاری بین المللی تهیه شده رهنمود خوبی برای حکومت و نهادهای خصوصی برای رشد تولیدات داخلی و خود‌کفایی خواهد بود.”

در عین حال مقام‌های نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان نیز از این طرح حمایت کرده و تاکید کردند که افغانستان دیگر باید بسوی خودکفایی حرکت کند.

موریزو کلین مشاور بخش اقتصادی نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان در کابل گفت که “نهادهای داخلی افغانستان باید بتوانند زمینه خودکفایی و رشد تجارت در این کشور را مساعد کنند، نهادهای بین المللی به‌ویژه اتحادیه اروپا از این پالیسی ملی که به هدف رشد تولیدات داخلی و رسیدن به خود کفایی تدوین شده حمایت همه‌ جانبه خواهد نمود.”

توسط علی شیر شهیر

علی شیر لیسانس‌اش را از دانشکده‌ی ژورنالیزم دانشگاه کابل گرفته است. او در چندین رسانه‌ی دیداری- شنیداری و چاپی به‌ حیث خبرنگار، گزارشگر و ویراستار کار کرده است. شهیر اکنون خبرنگار بخش اجتماعی و اقتصادی در خبرنامه است.