تیم ملی 19 سال کرکت افغانستان در اولین بازی اش در برابر مالیزیا پیروز میدان شد. بر اساس قرعه کشی افغانستان اول توپ زنی را آغاز کرد.

تیم مالیزیا در 19 دور تمام بازیکنانش را از دست داد و تنها توانست 53 دوش انجام دهد. این بدان معناست که مالیزیا برای افغانستان 54 امتیاز را هدف تعیین کرد.

بورد کریکت افغانستان گزارش داده که یوسف زازی توانست چهار بازیکن تیم رقیب را از میدان خارج کند. از سوی هم مجیب، ظاهر پکتین و شمس به ترتیب سه، دو و یک بازیکن تیم مالیزیا را از میدان خارج کردند.

تیم ملی 19 سال کرکت افغانستان در دور 5.3 با از دست دادن دو بازیکن اش توانست به هدف تعیین شده برسد. درویش رسولی 32 دوش و عبید 18 دوش برای افغانستان انجام دادند.

با این حال یوسف زازی با خارج کردن چهار بازیکن تیم حریف، هتریک کرد و بهترین بازیکن این مسابقه شناخته شد.