سومین دور کمپین مشترک حشر تنظیف شهرداری کابل و وزارت فواید عامه امروز در کابل برگزار شد.

در این کمپین علاوه بر این دو نهاد، رییس اجرایی افغانستان نیز شرکت بوده. صفحه کاربری فیس بوک دکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی افغانستان گفته است که راه‌ اندازی این کمپین ده روزه تنظیف از سوی شهرداری کابل برای اجرای برنامه‌ های بنیادی و ایجاد یک سیستم منظم جمع‌ آوری زباله‌ ها و بازیافت آن ها ضروری بوده است.

آقای عبدالله در عین حال از همه نهادهای دولتی افغانستان خواسته تا در این کمپین مشترک سهم گیرند و زمینه پاکی کابل را فراهم آورند.

dr-abdullah-cleaning-streats-1

dr-abdullah-cleaning-streats-2

dr-abdullah-cleaning-streats-3

dr-abdullah-cleaning-streats-4

dr-abdullah-cleaning-streats-5

dr-abdullah-cleaning-streats-6

dr-abdullah-cleaning-streats-7

dr-abdullah-cleaning-streats-8

dr-abdullah-cleaning-streats-9

dr-abdullah-cleaning-streats-10

dr-abdullah-cleaning-streats-11

dr-abdullah-cleaning-streats-12

dr-abdullah-cleaning-streats-13

dr-abdullah-cleaning-streats-14