1- هنوز سیم کارت ها در افغانستان ثبت ناشده خرید و فروش می شوند و در کابل این مشکل جدی تر از نقاط دیگر است.

2- سیم های که ثبت نمی شود می تواند مشکلات امنیتی را به باور آورد.

3- به گفته یکی از فروشندگان این سیم کارت ها در کابل، یک تن هزار یا بیش از هزار دانه از این سیم کارت ها را به اسم خود ثبت می کند و بعد آن را بین دکانداران و دست فروشان توزیع می نماید. هر کدام این سیم کارت ها از 12 تا 15 افغانی برای فروشندگان بازاری تمام می شود. بعد این فروشندگان 50 الی 80 افغانی آن را می فروشند. قیمت های هر شرکت فرق می کند. روشن 80 افغانی، سلام نیز در همین قیمت است. اما اتصالات و ام تی ان 50 افغانی است.

simcards
سیم کارت های ثبت نشده در بازارهای کابل به فروش می رسد

4- به گفته این فروشندگان بیشترین خریداران این سیم کارت ها جوانان می باشند. “از این سیم کارت ها می توان به آسانی استفاده کرد بدون اینکه زحمت بکشی و سرگردان شوی تا راجسترش کنی.”

5- نماینده یکی از این شرکت های مخابراتی می گوید که “یک شخص تعداد زیادی از سیم کارت ها را به اسمش ثبت می کند. ما با چندین کمپنی قرارداد داریم و آنها از ما سیم کارت هم مانند کریدیت کارت خریداری می کنند. این کمپنی ها جواز دارند و ثبت و راجستر می شوند. طوری که می دانید ما به همه بخش های افعانستان دسترسی نداریم. به همین خاطر با کمپنی ها قرارداد می کنیم تا آنها این سیم کارت ها را به دیگر فروشنده ها و دکانداران برسانند. البته ما به این مسله توجه داریم که کدام یکی از این کمپنی ها کارش شان را درست انجام نداده و یا کدام شکایت از آنها به دست ما برسد ما قرارداد ما را با آنها فسق می کنیم.”

mobile-sim-cards
باور عمومی بر این است که سیم کارت های ثبت نشده می تواند به گسترش جرایم کمک کند

6- وزارت مخابرات در راستای حل این مشکل اقداماتی نموده است. یاسین صمیم سخنگوی وزارت مخارات به خبرنامه گفت که وزارت مخابرات مشکل سیم کارت های که به اسم یک شخص ثبت شده و به بازار عرضه می شود را قبلا شناسایی کرده بود. او گفت که “یک سال می شود ما روی یک پلان جامع برای ثبت سیم کارت ها کار می کنیم. برنامه ما به گونه ی است که سیم کارت ها به اساس سیستم بیومتریک ثبت و راجستر شده و به مدت شش ماه برای هر سیم کارت در نظر گرفته شده، تا اگر کسی در این مدت تعین شده سیم کارت شان را ثبت نکند. سیم کارت برای همیشه بسته خواهد شود، از این طریق می توان جلو سیم کارت های که به اسم یک شخص ثبت شده و یا اصلا راجستر نشده به فروش می رسند، گرفته شود. ”

7- این برنامه از سوی کابینه دولت افغانستان رد شده و دلیل آن این بوده که افکار عمومی آمادگی پذیرش آن را ندارد.

Mobile-sim
در بازارهای افغانستان هر سیم کارت از 50 افغانی به بالا به فروش می رسد

8- برنامه بدیل تشکیل کمیسیون های در کابل و ولایات افغانستان برای پیگیری این موضوع بوده است. یاسین صمیم می گوید “کمسیون های را ایجاد کردیم که متشکل از نمانیده های وزارت مخابرات، نهاد های امنیتی و برخی نهاد های دیگری است که به نام کمسیون جلوگیری ازفعالیت های غیر مشروع مخابراتی یاد می شود. کمیسیون ما در هر ولایت وجود دارد و بصورت نورمال کارشان را انجام می دهند. فروشنده های که سیم کارت را به صورت راجستر شده یا به صورت غیر قانونی به فروش می رسانند بازداشت شده و به امنیت (ملی) معرفی می گردند. ما در این پروسه تاحدی موفق بوده ایم. در هر ماه ما به تعداد پنج هزار تا ده هزار سیم کارت و برعلاوه تعداد از سیم باکس ها را که به صورت غیر قانونی به فروش می رسند، جمع آوری می کنیم. این کمسیون در کابل نیز ایجاد شده است.”

9- سیم کارت های که به نام افرادی که از آن ها استفاده می کند، ثبت نباشد نمی تواند در صورت وقوع جرایم شناسایی و از طریق آن به جرایم و جنایات رسیدگی گردد. به این لحاظ، به نظر می رسد تا کنون سیم کارت های ثبت نشده یکی از چالش های بزرگ مخابراتی در افغانستان پنداشته می شود.