عقیله نرگس رحمانی

۸ مهمترین تفاوت عاشق شدن مردان و زنان که هر کسی باید بداند!

عاشق شدن همواره یک امر پیچیده است. آشفتگی های قرار ملاقات، انتظارات اجتماعی و پویایی جنسیت می توانند بر نحوه تعامل شما با یک شریک بالقوه تأثیر بگذارند. با این…

اولین حیوانی که در تصویر می بینید، از شخصیت شما می گوید

تست های شخصیتی می توانند بخشی از زوایای شخصیتی ما را روشن کنند. در واقع ضمیر ناخودآگاه ما مستقیماً رفتار ناخودآگاه ما را به رفتار خودآگاه ما پیوند می دهد.…

10 بهترین رنگ های انرژی بخش به خانه که محیط زندگی شما را تغییر می دهند

آیا می دانستید رنگ هایی که در خانه انتخاب می کنید بر روحیه شما تأثیر می گذارد؟ رنگ‌هایی که در فعال کردن بسیاری از احساسات متخصص هستند، برای تغییر انرژی…