فائزه کریمی

غذاهای مضر برای میگرن؛ 10 ماده غذایی که به عنوان محرک میگرن طبقه‌بندی می‌شوند

پیدا کردن و حذف غذاهای مضر برای میگرن می‌تواند خسته‌کننده باشد. به ویژه که محرک‌های غذایی میگرن برای همه به یک صورت نیست. با این حال ما فهرستی از محرک‌های…