زندگی |

زندگی

در خبرگزاری خبرنامه آخرین مقاله و روایت ها درباره سبک زندگی کشور افغانستان و ایران را بخوانید همراه عکس و فیلم های مرتبط ...


لت و کوب داکتران شفاخانه محمدعلی جناح از سوی بستگان یک جانباخته ویروس کرونا
۱۳ / جوزا ۱۳۹۹
زندگی ادامه مطلب
۸ راهکار عجیبی که مردم قدیم برای تعیین جنسیت انجام می دادند
۱۲ / جوزا ۱۳۹۹
زندگی ادامه مطلب
حمله دیگر بر جامعه رسانه ای افغانستان؛ دو خبرنگار قربانی شبکه خورشید چه کسانی بودند؟
۱۲ / جوزا ۱۳۹۹
زندگی ادامه مطلب
روز جهانی والدین: ۸ ویژگی پدر و مادرهای موفق
۱۲ / جوزا ۱۳۹۹
زندگی ادامه مطلب
سرشماری تازه؛ نفوس افغانستان در سال جاری بیش ۳۲ میلیون نفر برآورد شده است
۱۲ / جوزا ۱۳۹۹
زندگی ادامه مطلب
کرونا، باکتری یا ویروس؟ مساله این است
۱۲ / جوزا ۱۳۹۹
زندگی ادامه مطلب
تازه های بهداشتی؛ از پایان دوره کاری بهترین وزیر صحت کشور تا درمان از راه دور
۱۲ / جوزا ۱۳۹۹
زندگی ادامه مطلب
۷ ترفند مرگ آور که زنان برای زیبایی استفاده می کردند
۱۱ / جوزا ۱۳۹۹
زندگی ادامه مطلب