زندگی

روایت جریان زندگی افغانی


جهان ما؛ از رنگین کمان حلب تا آتش فشان سینابونگ
۷ / حوت ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب
زیبایی پرهزینه؛ استفاده از لِنز و ریسک بینایی در افغانستان
۵ / حوت ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب
تغییرات کانکوری؛ از پیدایش بایومتریک تا ۳ ماه تأخیر امتحانات در افغانستان
۵ / حوت ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب
کتابخانه عمومی دارالقرآن؛ از تهیه ۱۵۰ هزار جلد کتاب تا ایجاد ۷۰ مرکز قرآنی در افغانستان
۴ / حوت ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب
اقدامات بهداشتی قبل از ازدواج؛ ۴ آزمایش مهم که دختران و پسران برای سلامت خانواده‌ی شان انجام دهند
۴ / حوت ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب
دوقلوهای سالم؛ ۵ نکته در باره زنی که در ۶۵ سالگی در اسپانیا دو کودک را به دنیا آورد
۳ / حوت ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب
عوارض جانبی عاشقی؛ ۶ مسئله‌ای که پس از شکست عشقی دامن‌گیر عشاق می‌شود
۲ / حوت ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب
زندگی الهام بخش؛ ۶ دختر افغان که نمادهای از تغییر در جامعه افغانستان شده اند
۱ / حوت ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب