زندگی

روایت جریان زندگی افغانی


آشتی زوج جاپانی پس از ۲۰ سال صحبت نکردن + (ویدیو)
۲۱ / جدی ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب
نام دیگر بامیان؛ اسکی زمستانی ۷ مسابقه بین‌المللی را برای افغانستان به ارمغان آورده است
۲۱ / جدی ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب
کریستیانو رونالدو مرد سال ۲۰۱۶ فوتبال جهان شد
۲۱ / جدی ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب
حکم قصاص قاتل ستایش در ایران تایید شد
۲۰ / جدی ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب
بهترین خواستگاری سال ۲۰۱۷
۱۹ / جدی ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب
لندنی ۶۵ ساله، رسانه سیار اما محدود بامیان
۱۹ / جدی ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب
رابرت مارچند، دوچرخه سوار ۱۰۵ ساله رکورد جدید ثبت کرد
۱۸ / جدی ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب
بازار گرم کهنه‌فروشی در کابل؛ لیلامی‌فروشان تا ۲۰ هزار افغانی بوت می‌فروشند
۱۸ / جدی ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب