کارد-اف؛ چرا این برنامه تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است؟

کارد-اف؛ چرا این برنامه تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است؟

خبرنگار خبرنامه

علی شیر شهیر
خبرنگار خبرنامه

۲۲ / دلو ۱۳۹۶ | ۰ دیدگاه

شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری افغانستان در جلسه‌ی هفته‌ی گذشته‌اش به ریاست محمد اشرف غنی، رییس جمهوری این کشور، فیصله کرد که فعالیت‌های «کارد-اف» توسط دادستانی کل پیگیری شود.

در این جلسه نماینده کمیته‌ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری افغانستان ( میک) گزارش این نهاد را در مورد فعالیت‌های برنامه‌ی رشد زراعت و توسعه روستا (CARD-F) ارایه کرد.

هدف برنامه‌ی «کارد-اف» ازدیاد عواید و ایجاد فرصت‌های کاری از طریق طرح و اجرای بسته‌های توسعه‌ی اقتصادی است. این برنامه خارج از بودجه‌ی ملی افغانستان توسط اداره‌ی توسعه‌ای بریتانیا و اداره‌ی توسعه‌ای بین‌المللی دانمارک، تمویل می‌شود.

اخیرا فعالیت‌های این نهاد توسط اداره «میک» زیر سوال رفته و پروژه‌های آن به‌ سوء مدیریت و فساد متهم شده است.

مسوولان کمیته‌ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری افغانستان – میک – گفته‌اند که پس از دریافت شکایت‌ها و اتهام‌ها مبنی بر موجودیت فساد اداری در برنامه «کارد- اف»، فعالیت‌های این برنامه مورد ارزیابی قرار گرفته که بسیاری از اتهام ها درست بوده است.

card-f-arg

محمد اشرف، رییس جمهوری افغانستان در این جلسه گفته است که تعهد حکومت افغانستان به حاکمیت قانون نسبت به هر زمان دیگر بیشتر است

با این وجود محمد اشرف، رییس جمهوری افغانستان در این جلسه گفته است که تعهد حکومت افغانستان به حاکمیت قانون نسبت به هر زمان دیگر بیشتر است. او تاکید کرده که حکومت وحدت ملی با اعتماد به قانون اساسی و قوانین بین المللی، در صدد تامین حاکمیت قانون می‌باشد.

آقای غنی تاکید کرده است: «بر اساس کنفرانس توکیو حساب‌دهی با نهادهای تمویل کننده متقابل بوده و وزارت مالیه و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و دیگر نهادهای مربوطه با دونرها در این خصوص صحبت کنند، تا ما به هدف اساسی خود که حساب‌دهی متقابل است، دست یابیم. باید یک نقشه و پالیسی واضح برای ارایه همکاری‌ها داشته باشیم.»

ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه‌‌ای گفته است که در این جلسه پس از بحث‌های همه‌جانبه، فیصله شده است که دادستانی کل فعالیت‌های این نهاد را بررسی کند و از مسوولان پیشین آن تحقیق صورت گیرد.

اتهام فساد

کمیته مستقل مشترک نظارت وارزیابی مبارزه علیه فساد اداری (MEC) در ماه عقرب سال جاری خورشیدی در گزارش تحقیقی در مورد پروژه رشد زراعت و توسعه روستاها (CARD-F) ، این برنامه را به سوء مدیریت و فساد اداری متهم کرده است.

بر اساس گزارش «میک»، تنها ۳۳ درصد از ۴۵ میلیون دالر بودجه مرحله‌ی نخست این برنامه (۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴) به کشاورزان افغانستان داده شده است.

در گزارش کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری افغانستان آمده است: «یک بخش بزرگ پول که بیش از ۶۰ درصد کل پروژه می‌شود، صرف مصارفی شده که در واقع برای افغانستان نبوده، یعنی در بخش‌های تخنیکی از سوی قراردادی‌های خارجی‌ها به مصرف رسیده است.»

مرحله‌ی دوم این برنامه که میان سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ اجرا می‌شود، دارای ۹۰ میلیون دالر بودجه است. در گزارش «میک» آمده است که در پروژه رشد زراعت و توسعه روستاها، خویش‌خوری در مدیریت برنامه، بی‌نظمی در روند کمک‌های بلاعوض و قراردادهای تدارکاتی و تنظیمات اداری پیچیده وجود داشته است.

همچنان در بخشی از این تحقیق گفته شده است که احتمال تخطی قانونی در قرارداد کارکنان نیز وجود دارد و تمویل‌کنندگان مخالف ارزیابی از اجراات‌شان می‌باشند.

در گزارش این کمیته تحقیقی افغانستان آمده است با وجودی که نظارت از اجرای پروژه از سوی تمویل‌کنندگان خارجی فاقد اعتبار  می‌باشد، این پروژه از سوی یک شرکت خارجی نظارت شده است.

مسوولان این کمیته، تاکید می‌کنند که چگونگی طرح این پروژه زمینه‌ساز فساد بوده است و بر اساس تفاهم‌نامه موجود میان افغانستان و تمویل‌کنندگان بین‌المللی، حمایت‌کننده قرارداد را به شرکت خصوصی انگلیسی «اتوس کانزلتنگ لمیتد» داده است و با آن که فاقد رسمیت در افغانستان بود، این پروژه را مدیریت کرده است.

مرحله نخست پروژه رشد زراعت و توسعه روستاها (CARD-F) از سوی انگلستان تمویل شده و مرحله دوم این پروژه به‌گونه‌ی مشترک از طرف دنمارک و انگلستان تمویل می‌شود.

رد اتهام

اداره مربوط به برنامه رشد زراعت و توسعه روستاها «کارد-اف»، گزارش اداره مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری یا «میک» را در باره کارکردهای آلوده‌ به فساد این اداره، رد کرده است.

مسوولان «کارد-اف» می‌گویند که گزارش «میک» دارای خلای معلوماتی می‌باشد و موارد گنجانده شده در آن بر اساس واقعیت و درک درست از برنامه رشد زراعت و توسعه‌ روستا‌ها استوار نیست.

CARD_F

 کارد-اف در بیانیه‌ای گفته است: «متاسفانه کمیته میک اکثریت موارد مندرج در جوابیه کارد-اف در نسخه نهایی گزارش را نادیده گرفته و استدلال‌های موجه را مدنظر نگرفته است. از سوی دیگر قضاوت‌هایی که در مورد برنامه کارد-اف صورت گرفته است، بر اساس پالیسی و مقررات منظور شده این برنامه که مبتنی‌ بر تجارب و استندردهای بین‌المللی می‌باشد، نیست.»

مسوولان این برنامه گفته‌اند که گزارش یادشده فاقد هر‌گونه اعتبار تخصصی و حرفه‌ای می‌باشد. آنان تاکید دارند که کثریت موارد درج‌شده در این گزارش دقیق و درست نیست و حکایت از فقدان شایستگی لازم کمیته‌ی نظارت و ارزیابی می‌کند.

مسوولان برنامه رشد زراعت و توسعه روستاها ادعا دارند که ناآگاهی کامل پژوهش‌گران از برنامه‌ی «کارد-اف»، سبب تفسیر و تحلیل اشتباه از این برنامه شده و اکثریت معلومات ارایه شده از سوی برنامه «کارد-اف» در نسخه نهایی این گزارش گنجانیده نشده است.

در دفاعیه «کارد-اف» در مورد ادعای «مصرف شدن فیصدی زیاد بودجه در بخش اداری و فنی» آمده است که این ادعا ناشی از اطلاعات نادرست کمیته‌ی نظارت و ارزیابی می‌باشد و شاید پژوهش‌گران این نهاد، آمار را به شکلی از گمانه‌زنی و برآوردی جمع کرده باشند.

مسوولان این برنامه جزییات چگونگی مصرف بودجه‌ی شان را در مرحله دوم این‌گونه بیان کرده‌اند: « ۶۴ درصد از مجموع بودجه‌ای که برای مرحله‌ی دوم برنامه کارد-اف اختصاص یافته بود، مستقیما به گونه‌ی کمک‌‌های بلاعوض از طریق طرح و تطبیق بسته‌‌های توسعه اقتصادی برای تقویت هشت زنجیره‌ی ارزشی زراعتی و ساخت زیربنا‌های مرتبط سرمایه‌گذاری شده و به مستفیدشوند‌گان برنامه شامل کشاورزان و تاجران  برای ایجاد تشبثات کوچک، متوسط و بزرگ اختصاص یافته است. ١۴ درصد از مجموع بودجه متذکره مصارف عملیاتی برنامه کارد-اف را تشکیل می‌دهد. ٢٢ درصد از مجموع بودجه متذکره صرف تدارک خدمات مشورتی تخنیکی، تفتیش، نظارت از تطبیق پروژه‌ها و هزینه‌‌های تأمین اطمینان برای تمویل‌کننده‌گان شده است.»

CARD_F1

برنامه رشد زراعت و توسعه روستاها (CARD-F)

برنامه‌ی رشد زراعت و توسعه روستاها (کارد-اف) توسط وزارت‌‌های احیا و انکشاف دهات، زراعت، آبیاری و مالداری و وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان رهبری می‌شود.

این برنامه به هدف ایجاد فرصت‌‌های درآمدزایی، شغلی و تجارتی برای مردم روستاها از طریق طرح، ترتیب، تسهیل و تطبیق زنجیره‌‌های ارزش زراعتی و پروژه‌‌های زیربنایی مکمل فعالیت می‌کند.

برنامه‌ی کارد-اف به عنوان یکی از برنامه‌‌های ملی زراعتی در افغانستان از سال‌ ۲۰۰۹ بدین‌سو فعالیت داشته و در سال‌های گذشته پروژه‌های زیادی را در بخش رشد زراعت و توسعه‌ی روستاهای افغانستان داشته است.

تشویق و جذب ۲٫۸ میلیارد افغانی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش‌‌های زراعتی و مالداری، حفظ و ایجاد فرصت‌‌های شغلی برای ۶۱ هزار تن، ایجاد ۶۴۲۱ تشبث کوچک، متوسط و بزرگ در ۱۴ ولایت برای زنان و مردان، افزایش درآمد کشاورزان و متشبثان به ارزش ۱٫۴ میلیارد افغانی از جمله دستاورهای عمده برنامه رشد زراعت و توسعه روستاها (کارد-اف) می‌باشد.

یکی از برنامه‌های این اداره برای رشد زراعت و توسعه روستاها ابتکار توسعه و تقویت زنجیره‌ای تولید مرغ در بیشتر ولایت افغانستان است.

یکی از بخش‌های کاری کارد-اف

یکی از بخش‌های کاری کارد-اف

این نهاد بر اساس ارزیابی‌های که در سال ۲۰۰۹ در افغانستان داشته است، منطقه‌ی شرق افغانستان را با در نظر داشت شرایط اجتماعی، اقتصادی و آب و هوای مطلوب برای تولید مرغ انتخاب کرده است.

این اداره در حال حاضر، سالانه ۲٫۹ میلیون جوجه‌مرغ را به بازار داخلی افغانستان عرضه می‌کند که در نتیجه‌ی آن حدود ۶٫۶ میلیون دالر به تولید ناخالص داخلی افغانستان اضافه می‌شود. این نهاد هم‌چنان مزرعه‌های را برای مرغ‌های گوشتی و تخمی ایجاد کرده است.

بر اساس آمارهای که این نهاد ارایه کرده، تا کنون ۸۱۳ مزرعه را برای مرغ‌های تخم‌گذار در روستاهای افغانستان ایجاد کرده است. این نهاد گفته است که تنها با ایجاد مزرعه‌ها، وضعیت اقتصادی‌ ۷۰۸ زن بی‌بضاعت به صورت مستقیم بهبود یافته و سرمایه‌دار شده اند.

با ابتکار این نهاد، سالانه ۱۳٫۵ میلیون تخم مرغ به ارزش ۱٫۱ میلیون دالر در بازارهای محلی عرضه می‌شود. در حال حاضر برنامه رشد کشاورزی و توسعه روستایی(CARD-F) ، بیش از ۱۳۴۰ تُن گوشت مرغ و ۱۳٫۳ میلیون تخم مرغ در بازار های افغانستان عرضه می‌کند.

این برنامه در اوایل توسط یک تیم از متخصصان بین‌المللی به پیش برده می‌شد تا آن‌که به صورت کل راه‌اندازی شده و تمامی مسوولیت‌ها به تیم داخلی، سپرده شد که در نتیجه، مسوولیت طرح و ترتیب بسته‌‌های توسعه اقتصادی به صورت تدریجی به افغان‌ها واگذار گردید.

Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0

مطالب مشابه

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید